15

Řada škol je nucena přizpůsobit svoji výuku čtvrteční stávce v dopravě. Některé školy vyhlásily ředitelské volno, jiné pouze přesunuly výuku, sloučily třídy apod. Na univerzitách musely být vypsány náhradní termíny přijímacích či státních zkoušek a obhajob prací. Školské odbory doporučují učitelům na pět minut přerušit výuku a s žáky si zazpívat. Naopak MŠMT nenavrhuje žádné zvláštní opatření a nechává na samotných školách, jak svoji činnost v době plánované stávky zajistí.

Publikováno v: Školství, Obecné


Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

V době distanční výuky je Škola OnLine výborným prostředkem k zadávání domácích úkolů a testů.

Mgr. Jaroslava Studničková
Základní škola v Chotěšově

Zobrazit další...