19

Ministerstvo školství oficiálně zveřejní na počátku července zadání maturitních testů, přestože to původně v plánu nemělo, neboť se řídilo ochranou autorských práv. Díky jejich publikování však bude MŠMT nuceno pro příští školní rok změnit maturitní otázky. 4 testové otázky z celkového počtu 2.342 byly vyhodnoceny jako chybné a nejednoznačné, a proto budou vyřazeny.

Některé testy se však na internet dostaly již v minulosti. Spolek Eduin i někteří studenti kritizují zadání testů a jednotlivé otázky kvůli jejich nejednoznačnosti.Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Pro vedení školy je jednoduché provádět kontrolu docházky, hodnocení a probrané učivo u jednotlivých žáků nebo celých tříd.

Mgr. Karolína Žáková
SSUPŠ - Zámeček

Zobrazit další...