17

EDUin shromáždil jedenáct hlavních problémů nové státní maturity a upozorňuje, že proti její nízké kvalitě protestuje již 12.500 studentů a pedagogů. Dále uvádí, že během tiskové konference ze dne 16. 6., která hodnotila výsledky státní maturity, ministr školství zcela opomenul zmínit kritické hlasy a petici maturantů proti nekvalitní maturitě. Z jedenácti zásadních pochybení státní maturity zmínil jen tři.

EDUin shledává jako hlavní problémy a chyby prvního ročníku nové státní maturity zejména tyto:

 • Přílišnou délku maturitní zkoušky - od dubna do června. Tento argument uznává i ministr a chce připravit organizační změny.
 • Vysokou organizační náročnost a vysoké nároky na učitele. Zde se o změnách také hovoří, ale není zatím jasné, co přesně budou znamenat a jestli opravdu sníží nesmyslnou zátěž škol.
 • Vysoké náklady bez zvýšení kvality zkoušky. Poměr cena/výkon je u této zkoušky velmi nevýhodný. Že slabí žáci jsou i na odborných školách, to jsme věděli i předtím, a které to konkrétně jsou, se dá zjistit levněji.
 • Faktické snížení úrovně maturity. Aplikací jednotné zkoušky na celou velmi rozmanitou strukturu středních škol došlo na těch kvalitnějších k degradaci úrovně maturity.
 • Neobjektivita a nesrovnatelnost. Původní snaha o větší objektivnost byla nakonec opuštěna kromě jiného z finančních důvodů, takže výsledná maturita byla pro mnohé školy, horší, stejně subjektivní, jen dražší, delší a organizačně náročnější. Míra srovnatelnosti je problematická (dvě úrovně, různé zkoušky), ale reálně ji lze posoudit až po zveřejnění všech výsledků.
 • Pozdní zveřejnění výsledků maturit, které komplikuje studentům přijímačky na VŠ. Uznává i ministr a připravuje změnu.
 • Chybná a nejednoznačná zadání v maturitních testech. Tady naopak ministr odmítá jakékoli pochybení (s výjimkou čtyř úloh). Jeden z velkých problémů. Zvláště pro neochotu Cermatu k diskusi.
 • Problematické zadání písemné práce z češtiny. Problém, který unikl veřejné pozornosti, ale často ho připomínají právě učitelé.
 • Snaha utajit testová zadání a správné výsledky. Ústupek ministerstva, které testy zveřejní až v červenci, neřeší problém. To je pro studenty pozdě.
 • Současný postup znemožňuje studentům podat v předepsané lhůtě kvalifikovanou stížnost na výsledky maturity. Tady lze jen odhadovat, jestli to je či není záměr Cermatu.
 • Důsledkem takto pojaté maturity by byla degradace vyučování. Poslední, ale zásadní argument. I kvalitní maturita aplikovaná touto formou je silnější nastroj ovlivňující obsah vyučování, než všechny rámcové a školní vzdělávací programy. To je celosvětová zkušenost. Naše maturita navíc kvalitní opravdu není a ministr a Cermat to odmítají vnímat.

Že tyto výhrady nejsou jen názorem EDUin, dokládá jednak souhrn připomínek studentů a pedagogů na stránkách maturantiproti.cz a dva odborné posudky, které připravili odborníci oslovení EDUin. Tyto posudky byly včera zveřejněny a jsou dostupné na stránkách eduin.cz. Jestliže Cermat shledal ve 43 didaktických testech jen 4 nepoužitelné úlohy, tak posudek na lehčí test češtiny konstatuje jen v tomto testu devět nepoužitelných úloh. Vzhledem k tomu, že jde o odborný názor, měli by ho odborníci Cermatu adekvátním způsobem vyvrátit.

Tomáš Feřtek, tiskový mluvčí EDUin o.p.s., řekl: „Na včerejším vystoupení ministra Dobeše je překvapivá neochota vnímat oponentní hlasy. Ministr přiznal jen drobná pochybení a chválu maturity postavil jen na logistickém a informačním zabezpečení a faktu, že ,vytřídila špatné školy´. Didaktickou nekvalitu jako by vůbec nevnímal. A nehorázné je, že absolutně opomněl byť jen zmínit otevřený dopis, jehož signatáři velmi detailně kritizovali průběh maturity. Fakt, že ministr za Věci veřejné tak důsledně ignoruje názor studentské a pedagogické veřejnosti, je varující. Právě pro neochotu přiznat chyby a diskutovat o nich, by měl Josef Dobeš splnit slovo, přijmout politickou odpovědnost a z funkce odejít.“

Publikováno v: Školství


Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Velkým kladem je přístup do školní matriky a ke všem dalším školním datům prostřednictvím uživatelského jména a hesla z jakéhokoli počítače připojeného k internetu.

Mgr. Václav Vávra

ZŠ MUDr. Emílie Lukášové a Klegova, Ostrava-Hrabůvka

Zobrazit další...