21

Žáci posledních ročníků středních škol obdrželi v pondělí 20. 6. maturitní vysvědčení, většina z nich se dokonce dozvěděla výsledky státní maturitní zkoušky právě až při slavnostním předávání. K maturitnímu vysvědčení obdrželi žáci nově i protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky, ve kterém jsou u testu, písemné práce a ústního zkoušení vypsány výsledky ve známce i v procentech a dále verze zkoušky, již si daný žák zvolil.

Jedna pětina žáků při maturitách bohužel neuspěla, někteří z nich dokonce plánují odvolání. V případě chyb v hodnocení didaktického testu má žák právo podat žádost o přezkoumání výsledků na MŠMT, v případě ústní zkoušky a písemné práce pak příslušnému krajskému úřadu. Na opravný termín se pak musejí přihlásit do pěti dnů.

Bližší informace naleznete pod tímto odkazem.Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Naše škola je se Školou OnLine velmi spokojena. Po zadání všech potřebných dat nám aplikace velmi dobře slouží a usnadňuje práci...

Mgr. Milena Tomanová

Základní škola a mateřská škola Srch, okres Pardubice

 

Zobrazit další...