04

V rámci optimalizace ostatních přímo řízených organizací MŠMT vznikl k 1. 7. 2011 Národní ústav pro vzdělávání (NÚV). Ústav vznikl sloučením Národního ústavu odborného vzdělávání s Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze a Institutem pedagogicko-psychologického poradenství.

Národní ústav pro vzdělávání řeší otázky předškolního, základního, středního a vyššího odborného vzdělávání, včetně vzdělávání uměleckého a jazykového. Ústav se také zabývá poskytováním poradenských služeb veškolách. Ředitelem NÚV je dosavadní ředitel NÚOV Miroslav Procházka.
Publikováno v: Školství, Výuka, Instituce


Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

V době distanční výuky je Škola OnLine výborným prostředkem k zadávání domácích úkolů a testů.

Mgr. Jaroslava Studničková
Základní škola v Chotěšově

Zobrazit další...