04

Ředitel Ústavu pro jazyk český Karel Oliva v rozhovoru pro Rádio Impuls připustil, že by se hovorový výraz „abysme“ mohl zařadit do Slovníku spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Jako důvod uvedl, že i velmi kultivovaní mluvčí používají tento výraz i ve veřejném projevu. Zároveň dodal, že je to důvod pro to, aby se striktně netrvalo pouze na tvaru „abychom“. Z ankety na toto téma na portálu Lidových novin však jasně vyplývá, že drtivá většina veřejnosti (více než ¾ dotazovaných) nesouhlasí s tím, aby byl tvar „abysme“ zařazen mezi výrazy spisovné.

Reforma se dále zaobírá zapojením některých cizích slov do českého jazyka, např. výrazy „googlovat“ a „mejlovat“, neboť se v něm natolik ustálily, že by do něj mohly být začleněny jako dříve výrazy „košile“ nebo „kalhoty“, které dnes již nikdo nevnímá jako cizí slova.

Publikováno v: Školství, Obecné, Výuka


Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Se Školou OnLine jsme spokojeni, protože došlo k úspoře času, papírů a energie, kterou můžeme věnovat podstatnějším záležitostem.

Mgr. Jaroslav Jirásko
Základní škola K.V.Raise, Lázně Bělohrad

Zobrazit další...