04

Během prázdnin se školní informační systém Škola OnLine – Katedra rozrostl o celou řadu užitečných funkcí. Třídní učitelé asi nejvíce ocení funkci, která jim zjednoduší omlouvání absence evidované v elektronické třídní knize. Novinka umožňuje pohodlněji vyhledávat hříšníky, kteří ještě nepřinesli třídnímu učiteli omluvenku. Z nového formuláře je možné veškerou již evidovanou absenci velmi jednoduše a rychle omluvit.

Pokroková funkce, která zjednodušuje a zpřehledňuje evidenci omluvenek, je automaticky dostupná všem školám využívající elektronickou třídní knihu. Třídní učitelé nově naleznou v menu „Docházka – Zadávání docházky“ i formulář „Omlouvání absence“.

Ihned po přístupu na formulář provede aplikace kontrolu, zda ve třídě, kde je uživatel třídním učitelem, existuje nějaká dosud neomluvená absence. Kontrola se přitom prování přes celé aktuální pololetí. Ve výběrovém seznamu se pak automaticky nabízejí pouze ti žáci, u kterých nebyla absence dosud omluvena. Třídní učitel tak na první pohled vidí, kdo z žáků jeho třídy mu „dluží“ dodání omluvenky.

Zvolíme-li konkrétního žáka, uvidíme okamžitě i detailní informace o jeho dosud neomluvené absenci. Dozvíme se tak nejen, v kterých dnech žák chyběl, ale i jaké vyučovací hodiny zameškal. Formulář nám však nabízí i možnost tuto absenci omluvit. Vše můžeme udělat velmi rychle a efektivně.

Publikováno v: Škola OnLine, Školství


Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Škola OnLine je pro naše gymnázium naprosto nezbytná součást existence.

Mgr. Jan Řepík
Gymnázium Františka Křižíka a základní škola

Zobrazit další...