22

Evidence zápisových lístkůVíte, že školní informační systém Katedra nabízí svým uživatelům nový způsob, jak rychle zaevidovat zápisové lístky odevzdané úspěšnými uchazeči v rámci přijímacího řízení? Střední školy mohou za tímto účelem využít nový formulář „Evidence zápisových lístků“, který jim umožní pohodlně a rychle zpracovat i stovky přijatých zápisových lístků.

Společnost ŠKOLA ONLINE a.s. při návrhu nového formuláře spolupracovala s vybranými velkými středními školami. Právě těm totiž může nový způsob evidence ušetřit nezanedbatelné množství času. I nadále však zůstává plně zachován stávající způsob evidence zápisových lístků přes formuláře „Evidence uchazečů“, který je i nadále určený pro průběžnou evidenci zápisových lístků.

Evidence zápisových lístků

Ať již se škola rozhodne pro jakýkoliv způsob evidence zápisových lístků, vždy se skrze Katedru dozví, kolik žáků se pro příští školní rok zapsalo na konkrétní obor. Vedení školy tak může ze školního informačního systému průběžně zjišťovat, kolik tříd prvního ročníku v příštím roce škola otevře.

Publikováno v: Škola OnLine


Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Pro vedení školy je jednoduché provádět kontrolu docházky, hodnocení a probrané učivo u jednotlivých žáků nebo celých tříd.

Mgr. Karolína Žáková
SSUPŠ - Zámeček

Zobrazit další...