14

V České republice se bude konat od září 2011 do konce března 2012 mezinárodní výzkum vědomostí a dovedností PIAAC (Programme for International Assessment of Adult Competencies). Proběhne pod záštitou MŠMT a na mezinárodní úrovni bude řízen Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. V ČR jej zajišťuje ÚIV (Ústav pro informace ve vzdělávání) ve spolupráci se společností SC&C a Národním vzdělávacím fondem s podporou MPSV. Financován je Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Výzkumu se anonymně zúčastní dospělí z 25 států světa ve věku 16 až 65 let. Bude hodnotit základní dovednosti potřebné v běžném životě i na pracovním trhu, zejména numerické a čtenářské dovednosti a řešení úkolů v prostředí informačních technologií. Výsledky zkoumání budou využity k rozvoji školního vzdělávání a školicích programů na zdokonalení dovedností potřebných k úspěšnému zapojení do společnosti 21. století, dále budou porovnány mezi jednotlivými státy a zároveň v rámci ČR s podobným výzkumem, který u nás proběhnul v roce 1998.

S ohledem na finance a náročnost celého výzkumu se jeho realizace uskuteční pouze pro vybraný vzorek domácností (16.000), z toho tedy vyplývá, že se průzkumu nebude celá Česká republika účastnit. Testování bude realizováno vyškolenými tazateli pomocí přenosných počítačů a trvat bude zhruba 2 hodiny.

Publikováno v: Obecné


Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Velkým podílem ke komfortnímu používání Školy OnLine přispívá i jejich odborně erudovaná, ochotná a prakticky nonstop fungující technická podpora.

Mgr. Václav Vávra

ZŠ a MŠ MUDr. Emílie Lukášové a Klegova, Ostrava-Hrabůvka

Zobrazit další...