19

Již 1. října 2011 se rozběhne podzimní sběr dat o žácích základních, středních škol a konzervatoří a o uchazečích vyšších odborných škol. Na předání a kontrolu dat budou mít školy čas pouze do pondělí 17. října.  Ve srovnání s předchozími školními roky tedy pro základní školy a konzervatoře dochází ke zkrácení doby na předání dat. Školy však již nebudou muset předávat agregované statistické výkazy S 3-01 a S 9-01. Změna nastane též pro vyšší odborné školy, kterých se dotkne inovovaný sběr dat o uchazečích.

Školy, které využívají pro vedení školní matriky aplikaci Katedra, mohou již dnes využít jejích širokých kontrolních mechanismů a odhalit případné chyby v evidenci. S kontrolou dat jim pomůže formulář „Export dat pro ÚIV“ z menu „Administrace – Export dat“. Po stisknutí tlačítka „Zkontrolovat“ dojde ke zpracování dat a vyhodnocení jejich správnosti. V případě zjištění chyb je zobrazen též přehledný výpis o zjištěných nedostatcích.

Data o uchazečích vyšších odborných škol je možné získat přes formulář „Export dat uchazečů VOŠ pro ÚIV“. Nejprve je však nutné doplnit v evidenci uchazečů informace týkající se například zápisu. V opravě případných chyb ale opět pomůže formulář pro export dat, který nabízí též funkci vizualizace dat. Škola tak může i v tomto případě jednoduše dohledat potenciální nesrovnalosti v evidenci.

Nenechávejte přípravu a kontrolu dat až na poslední chvíli. Relevantnost dat můžete díky bohatým kontrolním mechanismům ověřit již nyní přímo ve školním informačním systému Katedra. Zda se do výkazu správně vykazují všichni žáci, prosím, ověřte v předstihu na zkušebním serveru ÚIV.

Podobnější informace ke sběru dat ze školní matriky můžete nalézt v uživatelské příručce. S případnými dotazy se pak můžete obrátit na Ústav pro informace ve vzdělávání a zákaznickou podporu aplikace Katedra.Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Intuitivní systém pro komplexní správu školních dat s lidským přístupem.

Ing. Martin Kocman

Základní škola a mateřská škola Jaroslava Seiferta, Praha 3

Zobrazit další...