23

Příspěvková organizace MŠMT Komise J. Williama Fulbrighta slaví letos 20 let od svého založení. V září letošního roku došlo ke slavnostnímu otevření její nové kanceláře v Karmelitánské ulici na Malé Straně v Praze.

Fulbrightovu komisi financuje z jedné třetiny Česká republika a ze dvou třetin americká vláda. Díky Fulbrightovu stipendiu byl umožněn téměř 700 českým studentům, vědcům, vysokoškolským a středoškolským učitelům výjezd do USA. Zároveň více než 550 jejich amerických kolegů pobývalo na českých středních a vysokých školách a vědeckých ústavech. Komisi řídí česko-americká správní rada. Její českou část jmenuje ministr školství, americkou velvyslanec USA v ČR. V prostorách Komise se nachází poradenské centrum o studiu v USA, které pořádá semináře a provozuje knihovnu základních materiálů souvisejících se studiem.

Díky novým prostorám dojde v příštích letech k výrazné úspoře nákladů na provoz Komise, a tudíž ke zvýšení počtu stipendistů, kteří se zúčastní akademických výměnných pobytů.

Více informací naleznete na stránkách MŠMT nebo přímo na stránkách Komise.Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Se Školou OnLine jsme spokojeni, protože došlo k úspoře času, papírů a energie, kterou můžeme věnovat podstatnějším záležitostem.

Mgr. Jaroslav Jirásko
Základní škola K.V.Raise, Lázně Bělohrad

Zobrazit další...