22

září 2011 startuje tvořivý projekt Hraj o Zemi určený všem žákům 2. stupně základních škol a nižších ročníků gymnázií. Je financován z prostředků ESF v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a ze státního rozpočtu ČR a jeho cílem je hrát si a poznávat prostředí kolem nás prostřednictvím internetu, při školní výuce a v ekocentru. Ústředním tématem se tedy stává životní prostředí a náš vliv na něj.

Projekt bude započat spuštěním on-line multimediální hry, která formou detektivních příběhů přiblíží 10 vybraných témat ze životního prostředí a jeho ochrany (voda, energie, doprava, jídlo, bydlení, životní styl, životní cyklus výrobků, technologie, média, turismus). Poté budou vybraní žáci realizovat ekologické audity subjektů ve svém okolí. Nejlepší autoři budou odměněni víkendovým pobytem v ekologickém centru.

V rámci projektu jsou pro učitele vytvořeny metodiky nápomocné k začleňování hry do výuky.

Více informací naleznete na stránkách MŠMT nebo přímo na stránkách Projektu.

Publikováno v: Školství, Obecné, Výuka


Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Obsluha Školy OnLine je snadná a intuitivní, což kvitují všichni učitelé bez rozdílu věku.

Jana Chrtková
Soukromá střední škola podnikatelská - ALTMAN, s.r.o.

Zobrazit další...