21

Na to hledalo odpověď Páté odborné setkání se zaměstnavateli, vzdělavateli a odbornou veřejností k tématu uznávání neformálního vzdělávání, které se uskutečnilo 14. 9. 2011 v Praze. Účastníci se shodovali na tom, že pro úspěch v životě i na pracovním trhu jsou důležité tzv. „soft skills“, jako například efektivní komunikace či organizační schopnosti.

Podle Analýzy postoje vzdělavatelů a zaměstnavatelů k uznávání neformálního vzdělávání představené na setkání zástupkyněmi zpracovatelské firmy Proces – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o., jsou u zaměstnavatelů nejvíce vyžadovány schopnost spolupráce, týmové práce a ochota učit se. Neformální cestou se podle nich daří získat zejména zvyšování kvalifikace, analytické a komplexní myšlení, kreativitu a komunikativnost. A jak konkrétními případy ukázali zástupci nestátních neziskových organizací (NNO) z oblasti dětí a mládeže a středisek volného času, právě při práci s dětmi a mládeží lze tyto kompetence nabývat, aniž by člověk věděl, že se něco učí. Získává je učením se ze zkušenosti, což je jedním ze znaků neformálního vzdělávání. To ocenil ve svém příspěvku prezident organizace People Management Forum, který zároveň podotkl, že osvícené firmy začínají chápat model 70:20:10. Tedy že se jejich zaměstnanci učí ze 70 % ze zkušenosti, úkolů a řešení problémů, 20 % prostřednictvím zpětné vazby a dobrých a špatných příkladů a pouze 10 % kompetencí získávají prostřednictvím kurzů a čtením.

Analýza postoje vzdělavatelů a zaměstnavatelů také poukázala na přetrvávající neznalost konceptu neformálního vzdělávání. Proto ani nevědí, proč a jak u uchazečů o zaměstnání hledat kompetence získané mimo formální vzdělávání. Odpovědí mohou být dosavadní výstupy klíčové aktivity Uznávání neformálního vzdělávání v projektu Klíče pro život. Byl představen návrh Osobního kompetenčního portfolia a jeho návaznost na Europass a proces zpracovávání návrhů karet typových pozic pro vybrané pozice v NNO v oblasti práce s dětmi a mládeží. Tento proces znamená začátek cesty k formálnímu uznávání znalostí a dovedností nabytých mimo školu.

Setkání uzavřela panelová diskuse na téma, jak lze napomáhat mladým lidem a pracovníkům s dětmi a mládeží při zhodnocování a rozvíjení kompetencí.

Série odborných setkání byla organizována od podzimu 2010 v rámci projektu Klíče pro život – Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání. Jejich cílem bylo nalézt podporu uznávání neformálního vzdělávání ze strany zaměstnavatelů, vzdělavatelů i odborné veřejnosti.

Ve dnech 2.–3. listopadu 2011 proběhne v hotelu Pyramida v Praze 6 závěrečná konference k uznávání neformálního vzdělávání, kde má být představeno  Memorandum o uznávání neformálního vzdělávání.

Publikováno v: Školství, Obecné


Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

V době distanční výuky je Škola OnLine výborným prostředkem k zadávání domácích úkolů a testů.

Mgr. Jaroslava Studničková
Základní škola v Chotěšově

Zobrazit další...