25

V září proběhly opravné maturitní zkoušky, k nim se však z celkového počtu 20.000 žáků dostavila pouze jedna čtvrtina. Důvodem byl fakt, že žáci nebyli na maturitu dostatečně připraveni, a raději se rozhodli pro opakování ročníku.

Ústní část zkoušky skládali maturanti na své škole, písemné práce jim však byly zadány na 198 spádových školách. Nejvíce žáků opakovalo český jazyk, dále pak cizí jazyk a matematiku. Zatím není známo, kolik žáků uspělo. Vysvědčení obdrží 26. září, zároveň mohou být ještě přijati na některé vysoké školy.Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Naše škola je se Školou OnLine velmi spokojena. Po zadání všech potřebných dat nám aplikace velmi dobře slouží a usnadňuje práci...

Mgr. Milena Tomanová

Základní škola a mateřská škola Srch, okres Pardubice

 

Zobrazit další...