25

V září proběhly opravné maturitní zkoušky, k nim se však z celkového počtu 20.000 žáků dostavila pouze jedna čtvrtina. Důvodem byl fakt, že žáci nebyli na maturitu dostatečně připraveni, a raději se rozhodli pro opakování ročníku.

Ústní část zkoušky skládali maturanti na své škole, písemné práce jim však byly zadány na 198 spádových školách. Nejvíce žáků opakovalo český jazyk, dále pak cizí jazyk a matematiku. Zatím není známo, kolik žáků uspělo. Vysvědčení obdrží 26. září, zároveň mohou být ještě přijati na některé vysoké školy.Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Pro vedení školy je jednoduché provádět kontrolu docházky, hodnocení a probrané učivo u jednotlivých žáků nebo celých tříd.

Mgr. Karolína Žáková
SSUPŠ - Zámeček

Zobrazit další...