25

V září proběhly opravné maturitní zkoušky, k nim se však z celkového počtu 20.000 žáků dostavila pouze jedna čtvrtina. Důvodem byl fakt, že žáci nebyli na maturitu dostatečně připraveni, a raději se rozhodli pro opakování ročníku.

Ústní část zkoušky skládali maturanti na své škole, písemné práce jim však byly zadány na 198 spádových školách. Nejvíce žáků opakovalo český jazyk, dále pak cizí jazyk a matematiku. Zatím není známo, kolik žáků uspělo. Vysvědčení obdrží 26. září, zároveň mohou být ještě přijati na některé vysoké školy.Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Se Školou OnLine jsme spokojeni, protože došlo k úspoře času, papírů a energie, kterou můžeme věnovat podstatnějším záležitostem.

Mgr. Jaroslav Jirásko
Základní škola K.V.Raise, Lázně Bělohrad

Zobrazit další...