11

Ministr školství Josef Dobeš informoval o hlavních reformních opatřeních věcného záměru zákona o vysokých školách. Zároveň podepsal novou vyhlášku, která posílí důraz na hodnocení kvality studijních programů a na výstupní znalosti a dovednosti studentů.

Ministr Josef Dobeš řekl: „Nový vysokoškolský zákon je nezbytný, protože stávající legislativní úprava, uspořádání vysokých škol a také formy kontroly kvality neodpovídají současným požadavkům na řízení vysokých škol podle zásad efektivnosti a účelnosti. Cílem reformy vysokého školství, která je jednou z pěti priorit vlády, je zajištění mezinárodní konkurenceschopnosti vysokých škol, zajištění kvality a optimalizace jejich počtu a struktury.“ Zároveň zdůraznil, že kvalitní výstupy vzdělávání a vědy jsou základním předpokladem prosperity života v České republice.

Ministr školství popsal kroky, které je třeba provést a vysvětlil systémové změny, které věcný záměr zákona obsahuje zejména v oblasti samosprávy vysokých škol, zajišťování kvality, úpravy postavení akademických pracovníků a diverzifikaci vysokého školství.

Na tiskové konferenci vystoupil rovněž náměstek ministra pro výzkum a vysoké školství prof. Ivan Wilhelm, který vysvětlil, že vysoké školy by se v budoucnu měly profilovat podle kvality vědy a tvůrčích činností a s nimi spojeného vzdělávání. Prof. Jan Hálek, hlavní garant reformy terciárního vzdělávání pak krátce popsal průběh prací na věcném záměru zákona o vysokých školách, v jejichž rámci probíhaly i diskuze s reprezentací vysokých škol a celé akademické obce.

K novému vysokoškolskému zákonu se vyjádřil i předseda Rady pro reformu vysokého školství prof. Rudolf Haňka, který se konference nemohl osobně zúčastnit, ale zaslal své písemné stanovisko, v němž mimo jiné řekl:„Předkládaný věcný záměr je bezesporu reformní úpravou, která obsahuje mnoho správných a pokrokových myšlenek. Během diskuse s akademickou obcí však došlo v mnoha ohledech k rozmělnění návrhu, který mohl postavit české vysoké školství na úroveň vyspělých evropských zemí. V době ztížené hospodářské situace spojené s demografickým propadem bude nesmírně důležité zejména správné nastavení odpovědností a pravomocí mezi rektorem, akademickým senátem a Radou vysoké školy.“

Na závěr vystoupil ředitel odboru vysokých škol Jiří Nantl, který shrnul východiska věcného záměru zákona a věnoval se jednotlivým reformním opatřením, které nová legislativní úprava obsahuje.

„Není sporu, že potřebujeme lepší systém. Nově připravovaný zákon o vysokých školách jedůležitým krokem, který posílí otevřenost, výkonnost a kvalitu vysokých škol, což ve svém důsledku zvýší mezinárodní konkurenceschopnost českého vysokého školství,“ uvedl Jiří Nantl.Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Intuitivní systém pro komplexní správu školních dat s lidským přístupem.

Ing. Martin Kocman

Základní škola a mateřská škola Jaroslava Seiferta, Praha 3

Zobrazit další...