27

Národní institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pořádá v rámci národního projektu Klíče pro život odborné kurzy se zaměřením na rozvoj a zkvalitnění zájmového a neformálního vzdělávání. Jsou určeny pro pedagogy volného času, pro vychovatelky ve školních družinách a školních klubech i pro dobrovolníky pracující s dětmi a mládeží v nestátních neziskových organizacích a ve střediscích volného času. Během setkání, která se konají ve dnech 4.–5. listopadu 2011 v Královéhradeckém kraji a 18.–19. listopadu 2011 v Olomouckém kraji, si zájemci mohou rozšířit obzory a načerpat inspiraci pro práci s dětmi a mládeží například v oblasti dramatické výchovy, tvořivých a pohybových aktivit pro zábavu a uvolnění či se zdokonalit v moderním tanci. Všechny nabízené vzdělávací kurzy, které vedou zkušení lektoři, jsou pro účastníky zdarma.

Bližší informace o odborných kurzech naleznete na webové adrese http://vm.nidm.cz/ v nabídce vzdělávacích akcí klíčové aktivity Průběžné vzdělávání.

 

Vlasta Kohoutová, specialistka PR projektu Klíče pro život



Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Pro vedení školy je jednoduché provádět kontrolu docházky, hodnocení a probrané učivo u jednotlivých žáků nebo celých tříd.

Mgr. Karolína Žáková
SSUPŠ - Zámeček

Zobrazit další...