01

Do prostor Státních léčebných lázní Karlova Studánka v Moravskoslezském kraji se ve dnech 24. - 25. listopadu 2011 sjedou ředitelé a pedagogičtí pracovníci středisek volného času a domů dětí a mládeže ze všech koutů republiky, aby si vyměnili zkušenosti z práce s dětmi a mladými lidmi.

Různé zájmové kroužky a oddíly navštěvují statisíce dětí, někde s nimi pracují profesionálové, jinde dobrovolní nadšenci. Mnohé z nich tam chodí nejen za zábavou, ale i za vzděláním, jehož úroveň se často výrazně liší. Národní projekt Klíče pro život – Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání, jehož realizátory jsou Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Národní institut dětí a mládeže, si proto uložil jako jeden z cílů to změnit.

„Pokoušíme se nastavit systém, kdy by došlo k trvalému zvyšování kvality práce, kterou odvádějí pedagogové volného času či dobrovolníci v neziskovém sektoru,“ vysvětluje manažerka projektu Klíče pro život Irena Hošková. A právě listopadové Celostátní setkání pracovníků středisek volného času, jež je pořádáno v rámci klíčové aktivity Průběžné vzdělávání tohoto projektu, chce přispět ke zkvalitnění neformálního vzdělávání a zvyšování odborné úrovně pedagogů volného času v souvislosti se strategickými dokumenty Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Organizátoři akce chystají pro účastníky pestrý program, zahrnující mimo jiné tzv. vzdělávací dílny, při jehož obsahovém zabezpečení čerpali jednak z výstupů klíčových aktivit projektu, jednak ze závěrů loňského celostátního semináře.

Už jen z názvů některých vzdělávacích dílen je patrné, že si z nich pedagogičtí pracovníci odnesou řadu podnětů, nových poznatků a inspirace pro organizaci a přípravu kvalitních volnočasových aktivit mládeže. Dílny, jako například „Konflikt – koření života“, „Jak (také) dělat dopravní výchovu“, „Zumba pro každého“, „Irské tance v SVČ“, „Image ředitele v SVČ“, „Online trendy v oblasti informací pro mládež“, „Práce s náctiletými v SVČ“ nebo „Vytvoř si své CD aneb jak si užít práci s projektovou metodou“, povedou lektoři s dlouholetými zkušenostmi z oblasti pedagogiky volného času.

Podrobnější informace o Celostátním setkání pedagogických pracovníků středisek volného času a jak se ho zúčastnit naleznete na adrese http://seminar.nidm.cz/.

Vlasta Kohoutová, specialistka PR projektu Klíče pro životVstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Obsluha Školy OnLine je snadná a intuitivní, což kvitují všichni učitelé bez rozdílu věku.

Jana Chrtková
Soukromá střední škola podnikatelská - ALTMAN, s.r.o.

Zobrazit další...