09

Ministerstvo školství odebralo Právnické fakultě ZČU akreditaci doktorského studijního programu. Od 29. února 2012 tedy nesmí udělovat titul JUDr. a vypisovat státní rigorózní zkoušky. K těmto krokům přispěla řada problémů a podezření, kterým čelí fakulta již od září 2009, zejména nestandardní způsob přijímání studentů, zkrácená délka studia a opsané práce. Fakultě zároveň neprospěl ani odchod řady vynikajících učitelů.

Budoucnost fakulty je stále nejistá, otázkou totiž zůstává, zda jí bude prodloužena akreditace magisterského a bakalářského studia. V těchto dnech škola čeká na stanovisko MŠMT.Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Se Školou OnLine jsme spokojeni, protože došlo k úspoře času, papírů a energie, kterou můžeme věnovat podstatnějším záležitostem.

Mgr. Jaroslav Jirásko
Základní škola K.V.Raise, Lázně Bělohrad

Zobrazit další...