21

Vláda schválila „Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2011 - 2015“ pro oblast regionálního školství.

„Po schválení novely školského zákona to je další velký úspěch vedoucí k reformě českého školství a naplnění programového prohlášení vlády,“ říká ministr Josef Dobeš.

Dlouhodobý záměr ČR představuje z hlediska ministerstva významný nástroj formování vzdělávací soustavy regionálního školství. Uvádí základní směry a cíle dalšího vývoje, stanoví opatření na úrovni státu na dobu nejméně čtyř let s cílem sjednotit vzdělávací politiku 14 krajů a státu.

Základním principem Dlouhodobého záměru ČR pro následující období je zvýšit kvalitu a efektivitu ve vzdělávání, a tím také konkurenceschopnost naší republiky v mezinárodním porovnání.

Dlouhodobý záměr ČR klade důraz na následující oblasti:

  • Zvýšení kvality vzdělávání (např. standardy pro základní vzdělávání, zlepšení obsahu vzdělávacích programů)
  • Nové metody hodnocení škol
  • Optimalizace nabídky vzdělávání (např. redukce kapacit středních škol až o 20 %)
  • Rozvoj odborného vzdělávání (např. zvýšit podíl praxe v reálném pracovním prostředí, větší účast zaměstnavatelů v odborném vzdělávání)
  • Podpora pedagogickým pracovníkům

Součástí Dlouhodobého záměru je nový model financování regionálního školství, který odsouhlasila také porada ekonomických ministrů 12. října 2011.Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Pro vedení školy je jednoduché provádět kontrolu docházky, hodnocení a probrané učivo u jednotlivých žáků nebo celých tříd.

Mgr. Karolína Žáková
SSUPŠ - Zámeček

Zobrazit další...