22

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy začíná ověřovat výsledky vzdělávání v 5. a 9. třídách. Pilotní projekt na 100 školách se uskuteční 12. – 13. prosince 2011.

Kontrolu výstupů na základních školách začala po zrušení povinných osnov v roce 2005 provádět organizace Cermat. Po třech letech však byla rozhodnutím vedení MŠMT zastavena.

Výsledky našich žáků v mezinárodních výzkumech TIMSS a PISA 2009 však poukazují na zhoršování kvality vzdělání dětí, a tím na nutnost jejího plošného měření. Tento fakt analyzuje i zpráva společnosti McKinsey and Company ze září 2010. Ověřování výsledků žáků základních škol probíhá už téměř ve všech státech Evropské unie.

V červenci 2011 byly na web MŠMT vyvěšeny Standardy základního vzdělávání. Představují minimum toho, co musí žák na konci 5. a 9. ročníku znát a umět. Standardy tvořila pracovní skupina složená z učitelů 1. a 2. stupňů základních škol, odborníků z vysokých škol a zástupců MŠMT. Návrhy standardů prošly veřejnou diskuzí, podněty a připomínky byly zapracovány.

Standardy jsou vytvořeny z předmětů český jazyk a literatura, matematika, cizí jazyk (hotové jsou standardy z angličtiny, dopracovávají se z německého a francouzského jazyka). MŠMT při tom navázalo spolupráci s British Council, Goethe-Institutem v ČR a Francouzským institutem v Praze. Žákům, kteří zvládnou testy z cizího jazyka na určitý percentil, zaplatí ministerstvo dodělání mezinárodního certifikátu.

Ověřováním výsledků vzdělávání na základě standardů je pověřena Česká školní inspekce.

Časový harmonogram ověřování:

  • 13. – 14. prosince 2011 - pilotní ověření technické stránky projektu (100 škol). V této fázi jde o prověření informačního systému vytvořeného pro testování žáků.
  • 20. 5. - 10. 6. 2012 – první celoplošná zkouška na všech základních školách v ČR (cca 4200 škol)
  • 20. 5. – 10. 6. 2013 – druhá celoplošná zkouška na všech základních školách v ČR
  • 2014 – ostrý provoz

Data získaná z ověřování 5. a 9. tříd budou sloužit především jako zpětná vazba pro školu, žáky a rodiče. Nikoliv k sestavování přehledu úspěšnosti škol a tvorbě žebříčků. Aby se mohlo ukázat, jak kvalitně výuka na škole probíhá, jsou potřeba minimálně čtyři roky. Pak bude možné změřit přidanou hodnotu školy - porovnat, jak se výsledky konkrétního žáka od páté do deváté třídy změnily, jak škola s dětmi pracuje. Potom mohou vzniknout podklady pro srovnávání jednotlivých škol.Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Pro vedení školy je jednoduché provádět kontrolu docházky, hodnocení a probrané učivo u jednotlivých žáků nebo celých tříd.

Mgr. Karolína Žáková
SSUPŠ - Zámeček

Zobrazit další...