22

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy začíná ověřovat výsledky vzdělávání v 5. a 9. třídách. Pilotní projekt na 100 školách se uskuteční 12. – 13. prosince 2011.

Kontrolu výstupů na základních školách začala po zrušení povinných osnov v roce 2005 provádět organizace Cermat. Po třech letech však byla rozhodnutím vedení MŠMT zastavena.

Výsledky našich žáků v mezinárodních výzkumech TIMSS a PISA 2009 však poukazují na zhoršování kvality vzdělání dětí, a tím na nutnost jejího plošného měření. Tento fakt analyzuje i zpráva společnosti McKinsey and Company ze září 2010. Ověřování výsledků žáků základních škol probíhá už téměř ve všech státech Evropské unie.

V červenci 2011 byly na web MŠMT vyvěšeny Standardy základního vzdělávání. Představují minimum toho, co musí žák na konci 5. a 9. ročníku znát a umět. Standardy tvořila pracovní skupina složená z učitelů 1. a 2. stupňů základních škol, odborníků z vysokých škol a zástupců MŠMT. Návrhy standardů prošly veřejnou diskuzí, podněty a připomínky byly zapracovány.

Standardy jsou vytvořeny z předmětů český jazyk a literatura, matematika, cizí jazyk (hotové jsou standardy z angličtiny, dopracovávají se z německého a francouzského jazyka). MŠMT při tom navázalo spolupráci s British Council, Goethe-Institutem v ČR a Francouzským institutem v Praze. Žákům, kteří zvládnou testy z cizího jazyka na určitý percentil, zaplatí ministerstvo dodělání mezinárodního certifikátu.

Ověřováním výsledků vzdělávání na základě standardů je pověřena Česká školní inspekce.

Časový harmonogram ověřování:

  • 13. – 14. prosince 2011 - pilotní ověření technické stránky projektu (100 škol). V této fázi jde o prověření informačního systému vytvořeného pro testování žáků.
  • 20. 5. - 10. 6. 2012 – první celoplošná zkouška na všech základních školách v ČR (cca 4200 škol)
  • 20. 5. – 10. 6. 2013 – druhá celoplošná zkouška na všech základních školách v ČR
  • 2014 – ostrý provoz

Data získaná z ověřování 5. a 9. tříd budou sloužit především jako zpětná vazba pro školu, žáky a rodiče. Nikoliv k sestavování přehledu úspěšnosti škol a tvorbě žebříčků. Aby se mohlo ukázat, jak kvalitně výuka na škole probíhá, jsou potřeba minimálně čtyři roky. Pak bude možné změřit přidanou hodnotu školy - porovnat, jak se výsledky konkrétního žáka od páté do deváté třídy změnily, jak škola s dětmi pracuje. Potom mohou vzniknout podklady pro srovnávání jednotlivých škol.Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Škola OnLine je pro naše gymnázium naprosto nezbytná součást existence.

Mgr. Jan Řepík
Gymnázium Františka Křižíka a základní škola

Zobrazit další...