23

Na začátku prázdnin obdrželo MŠMT informace, že na některých školách dostávají učitelé na dobu prázdnin pravidelně výpověď. Ministr školství proto vyzval učitele, kteří se s takovými praktikami setkali, aby je oznámili ministerstvu. Zároveň nařídil České školní inspekci provést na těchto školách kontrolu.

ČŠI prověřila 65 podnětů na 45 školách. Ve 46 případech vyjádřila ČŠI podezření na porušení zákoníku práce a požádala o součinnost oblastní inspektoráty práce. Ty potvrdily porušení zákoníku práce ve 25 případech. Ve 27 školách zjistila ČŠI opakované uzavírání smluv například z důvodu zástupu za mateřskou dovolenou, zástupu za dlouhodobě nepřítomného zaměstnance nebo u pracujících starobních důchodců, což zákoník práce umožňuje.

„V případě šesti pedagogů došlo k nápravě již během inspekční činnosti a ředitelé škol uzavřeli s těmito zaměstnanci pracovní smlouvu na dobu neurčitou. Patnáct učitelů bohužel ze školství během prázdnin odešlo,“ uvádí ministr Dobeš.

Z celkového počtu 65 podnětů byly pracovní smlouvy opraveny u 31 zaměstnanců. Ministerstvo školství však již v průběhu prázdnin získalo informace, že kroky ministra Josefa Dobeše vytvořily pozitivní tlak na ředitele škol, kteří přehodnotili personální zajištění ve svých školách a již před příchodem České školní inspekce zajistili nápravu.

„Prestiž učitele je třeba hájit vždy a v každém případě. A nejde jen o přidávání peněz, ale především o to, zastat se učitele, když to potřebuje,“ říká ministr Josef Dobeš a dodává: “Vyzývám proto školské odbory, aby se společně se mnou zapojili do konkrétní pomoci učitelům.“Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Naše škola je se Školou OnLine velmi spokojena. Po zadání všech potřebných dat nám aplikace velmi dobře slouží a usnadňuje práci...

Mgr. Milena Tomanová

Základní škola a mateřská škola Srch, okres Pardubice

 

Zobrazit další...