25

Společnost ŠKOLA ONLINE hostila v úterý 22.11.2011 v Praze střediskové školy a aktivní školy sdružené v rámci VIP klubu Školy OnLine. Jednalo se o další z pravidelné řady setkání tvůrců školního informačního systému se školami. Cílem tohoto setkání škol a tvůrců školního informačního systému bylo zhodnotit stávající zkušenosti s provozem systému na školách, diskutovat náměty k dalšímu rozvoji systému a stanovit priority rozvoje systému na další období.

Během sedmi hodin probrali účastníci například chystané změny v rámci přijímacího řízení a tvorby tiskových sestav. Velký zájem vyvolalo i téma podpory uživatelů a chystané novinky v oblasti průběžného vzdělávání uživatelů školního informačního systému Škola OnLine - Katedra. Největší prostor však byl vyhrazen diskusi na téma nové podoby školní matriky v rámci školní agendy. Projektant změn zde konzultoval se školami konkrétní návrhy nové podoby školní matriky. Navrhované změny byly školami přijaty velmi kladně. Živá diskuse nepochybně přispěla k nalezení optimálního řešení jednotlivých funkcí evidence žáků. Věříme, že s chystanými úpravami aplikace budou následně spokojeni i všichni koncoví uživatelé.

Další setkání škol se zástupci společnosti by se mělo opět uskutečnit v první polovině roku 2012. Spolupráce tvůrců systému se školami však bude nepochybně intenzivně probíhat i v meziobdobí tak, aby školní informační systém i nadále splňoval všechny potřeby škol.

Publikováno v: Škola OnLine


Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Velkým kladem je přístup do školní matriky a ke všem dalším školním datům prostřednictvím uživatelského jména a hesla z jakéhokoli počítače připojeného k internetu.

Mgr. Václav Vávra

ZŠ MUDr. Emílie Lukášové a Klegova, Ostrava-Hrabůvka

Zobrazit další...