01

Na jedné z pražských základních škol se 28. listopadu uskutečnila zkouška testovacího systému žáků 5. a 9. tříd. Ta předcházela chystanému pilotnímu testování, které proběhne 13. a 14. prosince. Cílem bylo otestovat aplikaci, se kterou žáci pracují, zjistit případné problémy nebo nejasnosti vznikající při její obsluze a ověřit základy logistického modelu přípravy a realizace pro samotné pilotní ověření.

A jak vypadal samotný "předpilot"?

Nejprve byla paní učitelka seznámena s průběhem testování a proškolena na základní využití žákovské aplikace. V 9 hod byla zahájena instalace aplikace na 14 PC ve vyhrazené počítačové učebně se spíše staršími počítači vybavenými operačním systémem Windows XP. Instalace aplikace včetně stažení testové "dávky", kterou prováděla učitelka a zástupce dodavatele systému, proběhla bez problémů během cca 20 minut.

v 10 hod začalo samotné testování. Učitelka nejprve seznámila žáky s průběhem testování a rozdala samotné přihlašovací údaje - klíče k dešifrování stažených testů. Žáci se samostatně přihlásili a vstoupili do systému, kde si zkontrolovali své údaje a prošli krátkým tutoriálem, který je seznámil s užíváním aplikace. Následovalo vyplnění vstupní ankety a pak samotný test. Jednalo se o test z matematiky o dvanácti úlohách vytvořený pro žáky pátého ročníku. Časový limit pro vypracování byl 30 minut. Všem žákům stačilo zhruba o 10 minut méně.

Již od počátku všichni žáci dokázali užívat plnou funkčnost aplikace včetně možností přeskočit složitější otázky a procházet opakovaně celý test. Na žádné stanici nedošlo k technickým ani jiným problémům a všechny výsledky dorazily úspěšně do datového centra, komunikace s ním nijak neomezila běžnou funkci a kapacity ICT prostředí školy. Po testu následovalo vyplnění další ankety a zobrazení výsledků jednotlivých testů včetně správných odpovědí. Nejasnosti byly žákům rovnou vysvětleny. Paralelně k elektronickému testování byli zbývající žáci třídy, pro které již nebyla kapacita v počítačové učebně, testováni klasicky "na papíře".

Vyhodnocením testů, anket a rozhovorů s žáky, učitelkou a ředitelem školy bylo zjištěno:

  • učitelka ani žáci neměli problém s obsluhou aplikace, která jim přišla přehledná a funkční (dílčí poznatky budou zapracovány)
  • žáci se jasně vyslovili, že je jim příjemnější elektronický způsob testování než běžný způsob "na papír", který doposud zažívali (na testování jsou zvyklí); preferenci žáků velmi ocenil i ředitel školy, protože je pro něj důležitým argumentem, jak motivovat své učitele k vyššímu využití ICT ve výuce
  • chybovost řešení u elektronicky vyplněných testů byla znatelně nižší než u testů "na papír"
  • ředitel se výrazně vyslovil pro podporu tohoto testování, velmi podnětné pro něj budou výsledky žáků včetně jejich odpovědí v přiložených anketách.


Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Pro volbu školského informačního systému dnes existuje více možností, pro naši školu však byla nejlepší volbou právě Škola OnLine.

Mgr. Václav Vávra

ZŠ MUDr. Emílie Lukášové a Klegova, Ostrava-Hrabůvka

Zobrazit další...