01

Na jedné z pražských základních škol se 28. listopadu uskutečnila zkouška testovacího systému žáků 5. a 9. tříd. Ta předcházela chystanému pilotnímu testování, které proběhne 13. a 14. prosince. Cílem bylo otestovat aplikaci, se kterou žáci pracují, zjistit případné problémy nebo nejasnosti vznikající při její obsluze a ověřit základy logistického modelu přípravy a realizace pro samotné pilotní ověření.

A jak vypadal samotný "předpilot"?

Nejprve byla paní učitelka seznámena s průběhem testování a proškolena na základní využití žákovské aplikace. V 9 hod byla zahájena instalace aplikace na 14 PC ve vyhrazené počítačové učebně se spíše staršími počítači vybavenými operačním systémem Windows XP. Instalace aplikace včetně stažení testové "dávky", kterou prováděla učitelka a zástupce dodavatele systému, proběhla bez problémů během cca 20 minut.

v 10 hod začalo samotné testování. Učitelka nejprve seznámila žáky s průběhem testování a rozdala samotné přihlašovací údaje - klíče k dešifrování stažených testů. Žáci se samostatně přihlásili a vstoupili do systému, kde si zkontrolovali své údaje a prošli krátkým tutoriálem, který je seznámil s užíváním aplikace. Následovalo vyplnění vstupní ankety a pak samotný test. Jednalo se o test z matematiky o dvanácti úlohách vytvořený pro žáky pátého ročníku. Časový limit pro vypracování byl 30 minut. Všem žákům stačilo zhruba o 10 minut méně.

Již od počátku všichni žáci dokázali užívat plnou funkčnost aplikace včetně možností přeskočit složitější otázky a procházet opakovaně celý test. Na žádné stanici nedošlo k technickým ani jiným problémům a všechny výsledky dorazily úspěšně do datového centra, komunikace s ním nijak neomezila běžnou funkci a kapacity ICT prostředí školy. Po testu následovalo vyplnění další ankety a zobrazení výsledků jednotlivých testů včetně správných odpovědí. Nejasnosti byly žákům rovnou vysvětleny. Paralelně k elektronickému testování byli zbývající žáci třídy, pro které již nebyla kapacita v počítačové učebně, testováni klasicky "na papíře".

Vyhodnocením testů, anket a rozhovorů s žáky, učitelkou a ředitelem školy bylo zjištěno:

  • učitelka ani žáci neměli problém s obsluhou aplikace, která jim přišla přehledná a funkční (dílčí poznatky budou zapracovány)
  • žáci se jasně vyslovili, že je jim příjemnější elektronický způsob testování než běžný způsob "na papír", který doposud zažívali (na testování jsou zvyklí); preferenci žáků velmi ocenil i ředitel školy, protože je pro něj důležitým argumentem, jak motivovat své učitele k vyššímu využití ICT ve výuce
  • chybovost řešení u elektronicky vyplněných testů byla znatelně nižší než u testů "na papír"
  • ředitel se výrazně vyslovil pro podporu tohoto testování, velmi podnětné pro něj budou výsledky žáků včetně jejich odpovědí v přiložených anketách.


Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

V době distanční výuky je Škola OnLine výborným prostředkem k zadávání domácích úkolů a testů.

Mgr. Jaroslava Studničková
Základní škola v Chotěšově

Zobrazit další...