02

Odborový svaz pracovníků školství chystá na 7. prosince výstražnou stávku. Učitele vyzývá, aby nezačali vyučovat v osm hodin, jak je obvyklé, ale aby se školy otevřely žákům až o hodinu později. Odborářům vadí, že ministr školství chce prosadit, aby výše platů nebyla závislá na délce praxe. Dle ministra Josefa Dobeše by ji měl stanovovat ředitel školy. Právě on by měl nejlépe vědět, jaké ohodnocení si jeho podřízení zaslouží.

Učitelům se plat nyní upravuje automaticky na základě délky praxe. Ve veřejném sektoru jsou pedagogičtí pracovníci jedinou skupinou, kde se uplatňuje tato zásada. Výhledově má o zařazení do příslušné stupnice a tedy i výši platu rozhodovat ředitel školy, který bude instruovaný ministerstvem školství. Tímto opatřením se mohou cítit ohroženi především starší učitelé, jichž je většina. 

 „Toto rozhodnutí se negativně projeví na výši platů všech zaměstnanců včetně vedoucích pracovníků. I o vašem platovém zařazení budou v tomto smyslu od 1. 1. 2012 rozhodovat zřizovatelé škol,“ argumentují odboráři.

O plánovaných změnách už se odboráři pokoušeli vyjednávat s ministry školství, práce a sociálních věcí i s premiérem. Podle ministra školství Josefa Dobeše by však bylo vhodnější místo protestů se raději zaměřit na skutečnou pomoc učitelům.

Předsednictvo Českomoravského odborového svazu pracovníků školství se tak rozhodlo vyjádřit svůj nesouhlas vyhlášením výstražné stávky v den jednání vlády – 7. prosince 2011. Školy a školská zařízení zahájí svůj provoz až od 9.00 hodin. O případné demonstraci ještě jednají. Zatím není známo, kolik učitelů a škol se do protestu zapojí.Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Naše škola je se Školou OnLine velmi spokojena. Po zadání všech potřebných dat nám aplikace velmi dobře slouží a usnadňuje práci...

Mgr. Milena Tomanová

Základní škola a mateřská škola Srch, okres Pardubice

 

Zobrazit další...