02

Od 1. 10. 2010 realizuje společnost CCA Group a.s. ve spolupráci se SCIO projekt „Podpora využití ICT ve výuce průřezových témat na základních školách“, jehož předmětem je podpora využití informačních technologií při rozvoji výuky průřezových témat na druhých stupních základních škol v celé ČR.

Cílem projektu je vytvořit internetový portál obsahující podklady pro výuku průřezových témat včetně široké sady testových otázek z této problematiky.

Projekt je v současné době na svém začátku. Softwarový architekti a programátoři společnosti CCA programují v koordinaci s požadavky budoucích uživatelů webovou aplikaci a datový sklad studijních opor. Paralelně pod odborným dohledem metodiků ze společnosti SCIO vznikají elektronické výukové materiály a testové otázky.

Do pilotního provozu bude aplikace nasazena v listopadu 2011.

Více informací naleznete na http://www.cca.cz/  či www.scio.cz/esf/.Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Naše škola je se Školou OnLine velmi spokojena. Po zadání všech potřebných dat nám aplikace velmi dobře slouží a usnadňuje práci...

Mgr. Milena Tomanová

Základní škola a mateřská škola Srch, okres Pardubice

 

Zobrazit další...