03

Projekt PRUT, jehož hlavním cílem je podpořit výuku průřezových témat na základních školách v celé České republice, se od začátku září otevírá všem zájemcům z řad škol a pedagogických pracovníků. Každý, kdo má zájem obohatit svou výuku doplňkovými elektronickými materiály na průřezová témata, se může do tohoto projektu zcela zdarma zapojit.

Veškeré informace naleznou zájemci na webových stránkách http://www.prurezovatemata.cz/, kde je také kontaktní formulář, který slouží k jejich registraci.

Uživatelé na uvedených stránkách naleznou kromě podrobných informací o projektu PRUT také užitečné informace o metodice výuky s využitím vytvořených výukových materiálů včetně jejich ukázek. Po zapojení do projektu získají své přihlašovací údaje a tím i přístup ke stovkám kvalitních výukových materiálů, které vytvořili odborníci ze společnosti SCIO. Každý učitel registrovaný v portálu získá automaticky také svůj osobní prostor, ve kterém si může libovolně organizovat i vlastní výukové materiály v elektronické podobě a snadno tyto materiály zpřístupňovat svým žákům. Řada učitelů také ocení možnost sestavování testů ze zhruba tisíce předpřipravených testových otázek a jejich využití pro otestování znalostí svých žáků.

Portál projektu PRUT bude do listopadu tohoto roku fungovat v základním ověřovacím provozu, během kterého budou doplněny výukové materiály ke všem průřezovým tématům a přizpůsobeny některé jeho funkce požadavkům uživatelů ze zapojených škol. Pilotní provoz bude zahájen počátkem listopadu a potrvá do konce školního roku 2011/2012. Ve školním roce 2012/2013 pak bude portál plně sloužit pedagogům, žákům i široké veřejnosti.Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Obsluha Školy OnLine je snadná a intuitivní, což kvitují všichni učitelé bez rozdílu věku.

Jana Chrtková
Soukromá střední škola podnikatelská - ALTMAN, s.r.o.

Zobrazit další...