25

Škola OnLine podporuje nejnovější verzi špičkového generátoru rozvrhů aSc Rozvrhy. Využít ji můžete například již při vytváření rozvrhu na 2. pololetí školního roku. Kromě verze 2012 máte samozřejmě možnost se Školou OnLine i nadále používat starší verze aplikace. Připravíte se však o řadu novinek, které verze 2012 přináší.

Mezi ty největší novinky generátoru rozvrhu aSc Rozvrhy 2012 patří:

  • zrychlení systému pro větší školy
  • uživatelské rozhraní poskytuje plynulejší provoz, a přesto stále zůstává srozumitelné všem uživatelům, kteří byli zvyklí na předešlou verzi
  • je možné specifikovat, které předměty mají být vyučovány pouze odpoledne
  • zobrazování kapacit učeben
  • dle typu Vaší školy se znázorní standardní podoba rozvrhu
  • určit, že učitel nemůže učit např. 3 po sobě jdoucí vyučovací hodiny, že žáci musejí mít určitého učitele pro určité předměty apod.
  • v případě hodin s více učiteli je možné stanovit učitele, který bude mít větší vliv
  • přehled rozvrhů – nový dialog informuje o tom, který rozvrh je použit v jakém dni
  • nová funkce „Události“, která umožňuje plánovat zkoušky pro žáky, učiteli zamluvit určité datum na test/zkoušku (ostatní učitelé tedy nemohou v tento den žákům plánovat zkoušení) a učebny a dále vytvářet různé události a akce

Stahujte tak ještě dnes aplikaci aSc Rozvrhy 2012, která je kompatibilní se školním informačním systémem Škola OnLine - Katedra.Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Velkým kladem je přístup do školní matriky a ke všem dalším školním datům prostřednictvím uživatelského jména a hesla z jakéhokoli počítače připojeného k internetu.

Mgr. Václav Vávra

ZŠ a MŠ MUDr. Emílie Lukášové Ostrava-Hrabůvka

Zobrazit další...