28

Žáci posledních ročníků základních škol budou v následujících týdnech řešit, na kterou střední školu podají přihlášku k dalšímu (střednímu) vzdělávání. Tomuto kroku však předchází ještě vytištění přihlášky základní školou, resp. vydání potvrzení o studijních výsledcích žáka na základní škole. V tomto článku si proto ukážeme, jakým způsobem mohou základní školy vytisknout přihlášku přímo z prostředí Školy OnLine.

Systém Škola OnLine nabízí možnost tisku celé přihlášky, na které jsou uvedeny i údaje o škole a oboru vzdělání, na které se žák hlásí, nebo pouze tzv. druhou stranu přihlášky v podobě potvrzení o dosažených výsledcích za poslední dva roky na základní škole.

V případě, že chceme evidovat střední školu, na kterou se žák hlásí, je nejprve zapotřebí přistoupit na kartu žáka, konkrétně na záložku „Další vzdělávání“, ve které vyplníme údaje ohledně dané SŠ.

Poté můžeme přistoupit k tisku přihlášky. Na formuláři „Vzory dokumentů“ (menu Ostatní – Dokumenty) se nacházejí jednotlivé přihlášky na SŠ, patří mezi ně 5 vzorů: „SEVT 49 149 2“ a u každého je vždy napsáno, pro jaký ročník jsou určeny (5., 6., 7., 8., 9. ročník). Ve svém popisu mají uvedeno:  „Přihláška ke vzdělávání – studiu ve SŠ, forma vzdělávání denní. Určeno pro žáky, kteří se hlásí na SŠ z 5. ročníku“ (resp. 6., 7., 8., 9. ročníku – zvolíme dle ročníku, ze kterého žák odchází). Jedná se o dvoustranný vzor. Z daného vzoru si vytvoříme kopii a na formuláři „Generování dat" (menu Ostatní – Vzory dokumentů) přihlášku vytiskneme. 

Pokud se rozhodneme, že nebudeme evidovat střední školu, na kterou se žák hlásí, přistoupíme přes menu „Ostatní – Dokumenty – Vzory dokumentů“ rovnou k přihláškám. V tomto případě se bude jednat o 5 vzorů: „SEVT 49 149 2“ a u každého je vždy napsáno, pro jaký ročník jsou určeny (5., 6., 7., 8., 9. ročník). Ve svém popisu však mají uvedeno: „2. strana přihlášky ke vzdělávání - studiu ve SŠ, forma vzdělávání denní. Určeno pro žáky, kteří se hlásí na SŠ z 5. ročníku“ (resp. 6., 7., 8., 9. ročníku – zvolíme dle ročníku, ze kterého žák odchází). Jedná se o jednostranný vzor, tj. o zadní stranu se známkami. Z daného vzoru si vytvoříme kopii a na formuláři „Generování dat" (menu „Ostatní – Vzory dokumentů“) přihlášku vytiskneme.Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Školní informační systém Škola OnLine je uživatelsky velmi přívětivý. I méně počítačově gramotní uživatelé se s ním bez problémů sžili během několika málo dnů.

David Švarc
Základní škola Martina Luthera v Plzni

Zobrazit další...