28

Být rodičem, pedagogem, vytvářet si dobrý vztah s dítětem, to je nikdy nekončící proces. „Problémové“ děti se od těch ostatních odlišují tím, že v mnohem větší míře oplývají výraznou emocionalitou, neodbytností, citlivostí, neochotou ke změně. Stále častěji se setkáváme s „neklidnými, neposednými, nepozornými, zbrklými a zlobivými“ dětmi, které svojí hyperaktivitou ruší klid ve třídě a jejich integrace není jednoduchá. Proč je ve třídách tolik hyperaktivních dětí?

Touto otázkou se zabývají „Pedagogické střípky II“, sborník metodik inkluzivní praxe volnočasové pedagogiky vypracovaných a obhájených účastníky II. ročníku Studia pedagogiky volného času v rámci projektu Klíče pro život. Jeho realizátory jsou Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Národní institut dětí a mládeže. Cílem je podpora a zkvalitnění oblasti zájmového a neformálního vzdělávání. „Pedagogické střípky II“ je v pořadí již druhá publikace, na které se podíleli samotní účastníci tohoto studia. Obsahuje tři příklady dobré praxe inkluzivní volnočasové pedagogiky, jejímž cílem je udržet dítě, jehož vývoj je poznamenán určitou poruchou či hendikepem, v hlavním vzdělávacím proudu.

První práce „Dítě za svůj problém nemůže“ se zabývá problematikou syndromu hyperaktivity. Autorka Martina Kolková si dala za cíl najít takový přístup k dítěti s tímto syndromem, aby mohla příznivě ovlivnit jeho chování ve školní družině. Snažila se najít možnosti jeho začlenění do kolektivu, který se na jeho dosavadní chování díval spíše kriticky. V neposlední řadě bylo cílem její práce naučit se zvládat krizové situace a konflikty, ke kterým leckdy díky chování hyperaktivního dítěte dochází. Autorka druhého příkladu dobré praxe Zdeňka Chaloupková „Zlobivý kluk?“ popisuje práci s chlapcem ve školní družině, který je poznamenán syndromem poruchy pozornosti s hyperaktivitou (ADHD). Hledala nové postupy, jak na takové dítě působit, aby nebylo rušivým elementem ve třídě. „Dítě na klíček“, tak nazvala svoji práci Petra Nováková. Věnuje se tématu speciální pedagogiky, jejíž náplní je výchova a vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Zaměřila pozornost na konkrétní dítě s těmito potřebami se snahou nalézt skutečné příčiny a důvody, které se za jeho chováním skrývají, a jednotlivé cesty, jak dítěti pomoci zvládat jeho náročnou situaci nejen v kolektivu školní družiny.

Všechny příklady dobré praxe jsou plně autentické tak, jak byly odevzdány k závěrečné obhajobě II. ročníku Studia pedagogiky volného času. Jsou doplněny hodnotícím textem s odkazem na jejich přínos a na místa, která umožňují či vyžadují další odbornou diskuzi. Vychovatelkám ve školních družinách a školních klubech i pedagogům volného času (a nejen jim) mohou posloužit jako návod či inspirace, jak s  dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami pracovat. Publikací Pedagogické střípky II můžete listovat na webu www.kliceprozivot.cz v sekci Studium pedagogiky volného času.

Připomínáme, že v rámci aktivity Studium pedagogiky volného času vyšel v polovině minulého roku první sborník Pedagogické střípky“. Obsahuje dvanáct inspirativních příkladů dobré praxe pro práci s dětmi a mládeží, jejichž autory jsou účastníci I. ročníku této formy studia. Nabízí zkušenosti, nápady a inspiraci pro práci s dětmi ve školních družinách, školních klubech i ve střediscích volného času a najdete jej také na webu www.kliceprozivot.cz v sekci Studium pedagogiky volného času.

Vlasta Kohoutová, PR specialistka projektu Klíče pro život

Publikováno v: Školství, Obecné, Výuka


Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Program je spolehlivý, ale i přesto v případě nejasností jsou tvůrci vždy ochotni ihned poradit a vyřešit problém.

Jana Chrtková
Soukromá střední škola podnikatelská - ALTMAN, s.r.o.

Zobrazit další...