23

školní informační systém Škola OnLine - KatedraŠkolní informační systém Škola OnLine – Katedra nabízí uživatelům samostatný modul pro podporu vedení agendy přijímacího řízení na střední a vyšší odborné školy. Tento modul projde v následujících týdnech zásadními úpravami, které rozšíří možnosti evidence dat a jejich následného zpracování.

Hlavní novinkou, se kterou se uživatelé setkají již v nejnovější verzi aplikace Škola OnLine – Katedra, bude možnost evidence termínů v návaznosti na kola přijímacího řízení. Veškerá kritéria přijímacího řízení pak škola bude specifikovat vždy pro konkrétní kolo a nikoliv termín, jak tomu bylo ve stávající podobě modulu.

Výše uvedená úprava v evidenci dat umožní též zpracování výstupu v podobě výkazu „S 5-01 o přihlášených a přijatých uchazečích do 1. ročníku denní formy vzdělávání ve středních školách a konzervatořích“. Na počátku červa tak nebudou muset školy počítat jednotlivé uchazeče, ale MŠMT mohou předat data předpočítaná aplikací Katedra.

Usnadněna bude též výměna informací mezi školním informačním systémem Katedra a aplikací „Přijímačky“ společnosti SCIO. Z Katedry bude možné získat XML soubor se jmény uchazečů, který může škola využít k naplnění databáze společnosti SCIO. Po zpracování výsledků dílčích zkoušek společností SCIO pak bude existovat též možnost přenosu dat zpět do Katedry.Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Pro volbu školského informačního systému dnes existuje více možností, pro naši školu však byla nejlepší volbou právě Škola OnLine.

Mgr. Václav Vávra

ZŠ a MŠ MUDr. Emílie Lukášové a Klegova, Ostrava-Hrabůvka

Zobrazit další...