28

Projekt byl spuštěn v září 2011 a trvat by měl do června 2012. Nyní jej testuje 95 českých škol, které postupně navštěvují pracovní skupiny MŠMT, aby zjistily, zda je projekt úspěšný. Školy se staví k projektu kladně, neboť jim pomáhá při výchovné práci.

K nejčastějším důvodům pro jednání s rodiči patří opakované výchovné problémy, jakými jsou neplnění školních povinností a domácích úkolů, nevhodné chování k pracovním školy, pozdní příchody, porušování školního řádu atd.

Smlouva obsahuje závazky pro školu, rodiče i žáka. V současnosti bylo podepsáno 95 smluv, z toho 20 na 1. stupni a 75 na 2. stupni ZŠ. Rodiče však zatím nemají povinnost tyto smlouvy podepisovat.

Více informací naleznete na stránkách MŠMT.Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Program je spolehlivý, ale i přesto v případě nejasností jsou tvůrci vždy ochotni ihned poradit a vyřešit problém.

Jana Chrtková
Soukromá střední škola podnikatelská - ALTMAN, s.r.o.

Zobrazit další...