05

Již za necelý měsíc se rozběhne další kolo sběru dat ze školní matriky. Tentokrát bude organizované přímo Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, které převzalo v tomto směru agendu bývalého Ústavu pro informace ve vzdělávání. Ten zanikl na konci minulého kalendářního roku.

Připravte se na předání dat k rozhodnému datu 31. března 2012 v předstihu. Využijte širokých kontrolních mechanismů školního informačního systému Katedra a odhalte chyby v evidenci nyní, kdy je ještě čas opravit případné nedostatky.

S kontrolou dat Vám pomůže formulář „Export dat pro ÚIV“ z menu „Administrace – Export dat“. Sběrné období ponechte přednastavené na rozsah 1. 9. 2011 až 31. 3. 2012. Nyní zbývá pouze stisknout tlačítko „Zkontrolovat“, které vyvolá kontrolní funkci pro zvolenou školu a část.

V případě zjištění chyb uvidíte přehledný výpis, který Vás informuje o zjištěných nedostatcích. Výpis může mít pro každého žáka například následující podobu:

Nováková Jana, II. A

    V datové větě s platností od 16.9.2010 jsou následující chyby:

  • Není vyplněna položka RODC (Rodné číslo žáka)

  • Není vyplněna položka POHLAVI (Pohlaví žáka)

  • Není vyplněna položka DAT_NAROZ (Rok a měsíc narození)

  • Není vyplněna položka OBECB (Obec trvalého pobytu žáka)

  • Není vyplněna položka OKRESB (Okres trvalého pobytu žáka)

  • Chybně vyplněná položka IZOZ (IZO předchozí školy)  

Kliknutím na název chyby máme možnost vstoupit přímo do webové uživatelské příručky, kde se dozvíme bližší podrobnosti o způsobu evidence daného údaje. V případě komplikovanějších chyb budeme odkázáni přímo na kapitolu nápovědy, kde je popsán postup odstranění potíží. Poté si projdeme jednotlivé žáky, u kterých byla zjištěna chyba, a doplníme nevyplněné hodnoty a opravíme zjištěné chyby.

V okamžiku, kdy nám aplikace Katedra oznámí, že nebyly shledány žádné chyby, můžeme přistoupit ke zkušebnímu předání dat přímo na server ÚIV. Pokud ani zde nebudou shledány žádné potíže a sestavený výkaz odpovídá skutečnosti, jsme připraveni na ostrý sběr dat, který bude spuštěn na počátku dubna.

Podrobnější informace o způsobu evidence dat ve školní matrice, stejně jako o kontrole a exportu dat naleznete v uživatelské příručce k aplikaci Katedra. Pro názorné seznámení se s problematikou exportu dat můžete využít též videonápovědu „Individuální sběr dat ze školní matriky“.Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Obsluha Školy OnLine je snadná a intuitivní, což kvitují všichni učitelé bez rozdílu věku.

Jana Chrtková
Soukromá střední škola podnikatelská - ALTMAN, s.r.o.

Zobrazit další...