05

Již za necelý měsíc se rozběhne další kolo sběru dat ze školní matriky. Tentokrát bude organizované přímo Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, které převzalo v tomto směru agendu bývalého Ústavu pro informace ve vzdělávání. Ten zanikl na konci minulého kalendářního roku.

Připravte se na předání dat k rozhodnému datu 31. března 2012 v předstihu. Využijte širokých kontrolních mechanismů školního informačního systému Katedra a odhalte chyby v evidenci nyní, kdy je ještě čas opravit případné nedostatky.

S kontrolou dat Vám pomůže formulář „Export dat pro ÚIV“ z menu „Administrace – Export dat“. Sběrné období ponechte přednastavené na rozsah 1. 9. 2011 až 31. 3. 2012. Nyní zbývá pouze stisknout tlačítko „Zkontrolovat“, které vyvolá kontrolní funkci pro zvolenou školu a část.

V případě zjištění chyb uvidíte přehledný výpis, který Vás informuje o zjištěných nedostatcích. Výpis může mít pro každého žáka například následující podobu:

Nováková Jana, II. A

    V datové větě s platností od 16.9.2010 jsou následující chyby:

  • Není vyplněna položka RODC (Rodné číslo žáka)

  • Není vyplněna položka POHLAVI (Pohlaví žáka)

  • Není vyplněna položka DAT_NAROZ (Rok a měsíc narození)

  • Není vyplněna položka OBECB (Obec trvalého pobytu žáka)

  • Není vyplněna položka OKRESB (Okres trvalého pobytu žáka)

  • Chybně vyplněná položka IZOZ (IZO předchozí školy)  

Kliknutím na název chyby máme možnost vstoupit přímo do webové uživatelské příručky, kde se dozvíme bližší podrobnosti o způsobu evidence daného údaje. V případě komplikovanějších chyb budeme odkázáni přímo na kapitolu nápovědy, kde je popsán postup odstranění potíží. Poté si projdeme jednotlivé žáky, u kterých byla zjištěna chyba, a doplníme nevyplněné hodnoty a opravíme zjištěné chyby.

V okamžiku, kdy nám aplikace Katedra oznámí, že nebyly shledány žádné chyby, můžeme přistoupit ke zkušebnímu předání dat přímo na server ÚIV. Pokud ani zde nebudou shledány žádné potíže a sestavený výkaz odpovídá skutečnosti, jsme připraveni na ostrý sběr dat, který bude spuštěn na počátku dubna.

Podrobnější informace o způsobu evidence dat ve školní matrice, stejně jako o kontrole a exportu dat naleznete v uživatelské příručce k aplikaci Katedra. Pro názorné seznámení se s problematikou exportu dat můžete využít též videonápovědu „Individuální sběr dat ze školní matriky“.Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Škola OnLine je pro naše gymnázium naprosto nezbytná součást existence.

Mgr. Jan Řepík
Gymnázium Františka Křižíka a základní škola

Zobrazit další...