12

Nejnovější verze školního informačního systému Škola OnLine přináší několik zásadních změn. Jak již bylo dříve ohlášeno, ty nejzásadnější jsou spojeny s evidencí přijímacího řízení.

Evidence přijímacího řízení je nově členěna nejen na termíny, ale i na kola přijímacího řízení. Platí přitom, že všechny termíny jednoho kola mají nastavené shodné podmínky přijímacího řízení. V rámci této změny byl vytvořen nejen nový formulář pro evidenci kol, ale bylo nutno upravit i všechny ostatní formuláře tohoto modulu. Změna zasáhla i data dříva vložená do této agendy, kdy každému dříve evidovanému termínu bylo předřazeno jedno samostatné kolo. V případě, že tento přístup neodpovídá potřebám školy, je možné požádat o spojení několika termínů do jednoho kola zákaznickou podporu systému Škola OnLine.

I další změna se týká přijímacího řízení. Vylepšena byla funkce definující přepočet průměrů z přihlášek na body. Nově je možné rozsah průměrů od 1 do 5 jemně dělit až na 100 dílčích intervalů.

Další dříve ohlášené změny přijímacího řízení systému Škola OnLine budou brzy následovat. Výkaz S 5-01 o přihlášených a přijatých uchazečích do 1. ročníku denní formy vzdělávání ve středních školách a konzervatořích, stejně jako možnost exportu dat uchazečů pro aplikaci „Přijímačky“ společnosti SCIO jsou nyní dostupné vybraným školám v rámci testovacího režimu. Jejich oficiální uvedení je však již na spadnutí.

Zajímají vás všechny novinky v systému Škola OnLine – podívejte se na úplný popis změn aplikace k 12. březnu 2012.

Publikováno v: Škola OnLine


Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Škola OnLine je pro naše gymnázium naprosto nezbytná součást existence.

Mgr. Jan Řepík
Gymnázium Františka Křižíka a základní škola

Zobrazit další...