22

V úterý 17. dubna 2012 byla v národním informačním centru pro mládež oficiálně zahájena kampaň „Information right now! Young people are asking“ pod záštitou Rady Evropy a organizace ERYICA. Cílem akce je upozornit mládež na jejich práva, zejména na právo informace, a zviditelnit informační služby pro mládež a zvýšit povědomí o informačních centrech pro mládež po celé Evropě.

Ve všech státech Rady Evropy proběhne akce 16. května 2012, a to jako happening „Mladí se ptají“, a končit bude 31. prosince 2012. V Praze ji organizuje Národní institut dětí a mládeže společně s Domem dětí a mládeže hlavního města Prahy za finanční podpory a záštity MŠMT. Sportovně-kulturní akce nabídne veřejnosti řadu zajímavých aktivit, např.:

- Facebooková soutěž v ČR „Poznej íčko“ – návštěvníci FB budou dle obrázků poznávat informační centra pro mládež v ČR
- Panevropská happeningová akce „Mladí se ptají“ – pouliční happeningy s cílem ukázat mladým lidem, že právo na informace je jedním ze základních práv; návštěvníci budou mít příležitost vylézt na mobilní horolezeckou stěnu, na jejímž vrcholu bude velký otazník, symbol všech akcí konaných v Evropě, a připevnit zde svoji otázku
- Celoevropská fotografická soutěž na téma „Mladí se ptají“
- Geocachingová hra v ČR – po ČR budou rozmístěny schránky s dotazy (kdo najde a správně zodpoví 10 otázek, bude zařazen do slosování o ceny)
- IQ koutek, skákací hrad, malování na obličej, výroba ozdobných špendlíků atd.

 

Více informací se dozvíte na stránkách akce nebo MŠMT.Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Pro vedení školy je jednoduché provádět kontrolu docházky, hodnocení a probrané učivo u jednotlivých žáků nebo celých tříd.

Mgr. Karolína Žáková
SSUPŠ - Zámeček

Zobrazit další...