21

Na webovém semináři „Tisk vysvědčení“, zazněly od účastníků dotazy, které pravděpodobně řeší více uživatelů aplikace Škola OnLine - Katedra. Odpovědi na ně proto shrnujeme v tomo článku. Pokud jste se semináře nemohli zúčastnit, můžete si též prohlédnout video věnující se této problematice.

Co dělat, když se text na vysvědčení netiskne přesně do řádky, ale např. přes ni?

Daná situace může být způsobena několika faktory. Nejčastěji celý problém vyřeší kalibrace tiskárny, při které si papír posuňte tak, aby k danému chování nedocházelo.

Další příčinou bývají staré tiskopisy od SEVTu. Pokud používáte tiskopisy, které mají jinak zarovnané tabulky, doporučujeme koupit tiskopisy nové, jež jsou bezproblémově zarovnány s šablonami v systému Škola OnLine. Každý rok vycházejí nové tiskopisy, které se o několik milimetrů většinou liší od těch před rokem. My tomu přizpůsobujeme naše vzory vysvědčení, nicméně pokud máte starší vzory, může nastat problém.

Pak je nutné vzor otevřít a posunout jednotlivé položky tak, aby souhlasily se starým vzorem.


Kde najdeme dokument MŠMT informující o správném vyplnění vysvědčení?

Pro základní školy

Pro střední školy a konzervatoře


Lze archivovat vygenerovaná vysvědčení? Pokud ano, tak jakým způsobem?

Veškerá data, ze kterých vysvědčení tisknete, jsou uložena v systému Škola OnLine, jsou tedy archivovaná přímo v systému a kdykoliv lze vytisknout druhopis vysvědčení.

Pokud se ptáte, zda lze archivovat již vygenerované tiskopisy vysvědčení, tak samozřejmě i to možné je. Vygenerovaný soubor v aplikaci Microsoft Word lze uložit na disk a kdykoliv ho v případě nutnosti použít.


Mám problém s tiskem výučních listů a vysvědčení o závěrečné zkoušce - mají jiný rozměr než A4. Nakonec to nějak dokážu, ale nikdy nevím, jak to zasunout do tiskárny. Má tato velikost nějaký oficiální název?

Na většině tiskáren lze nastavit jiný typ formátu, například „univerzální formát“. Pokud používáte nový tiskopis, je na něm přednastavena i velikost papíru, takže pak se i nestandardní formát tiskne správně.


Jak funguje aplikace při nastavení data "uzavřít docházku k datu"? Když datum nastavím, učitelé nemohou již např. omlouvat žákům absence a dále myslím, že se absence zadaná po tomto datu započítává do různých přehledů v aplikaci. Třídní učitelé musí celkovou absenci zapsat např. do třídního výkazu. Jak by se mělo nejlépe postupovat, aby nenastal rozpor mezi údaji na vysvědčeních?

Nastavení tohoto data je nezbytné pro práci s dalšími formuláři, např. Uzávěrka třídního učitele. Pokud se zaškrtne i příznak „uzavřít docházku k datu“, zohledňuje se tento datum i na formuláři pro zadávání docházky, kde již nelze v období před tímto datem manipulovat s docházkou.


Došlo ke změně vyučujícího a úvazky byly předány jinému učiteli. Je nutné je bývalému vyučujícímu odstranit, nebo stačí, když nebude žáka hodnotit?

Nutné to samozřejmě není stejně jako, aby předchozí učitel potvrzoval uzávěrku.


Tisk vysvědčení - videozáznam

Další webový seminář na téma „Převod dat na nový školní rok“ proběhne 26. 6. 2012, více informací naleznete ZDE.Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Velkým podílem ke komfortnímu používání Školy OnLine přispívá i jejich odborně erudovaná, ochotná a prakticky nonstop fungující technická podpora.

Mgr. Václav Vávra

ZŠ MUDr. Emílie Lukášové a Klegova, Ostrava-Hrabůvka

Zobrazit další...