28

V průběhu života získáváme mnoho „kompetencí“ mimo školní (formální) vzdělávání v procesu tzv. celoživotního učení. Jde o souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člověka ve společnosti. Jejich rozpoznání a trvalé rozvíjení je proto velmi důležité, ale ne vždy snadné. Napomoci vám k tomu může sborník „Sebeevaluační nástroje aneb Zhodnoť své kompetence získané při práci s dětmi a mládeží“, který vyšel v rámci národního projektu Klíče pro život a jedné z jeho klíčových aktivit – Uznávání neformálního vzdělávání.

Mladí lidé mají možnost rozvíjet se, získávat dobré návyky pro život, prakticky si vyzkoušet vědomosti nabyté ve škole či naučit se pracovat v týmu v nejrůznějších zájmových kroužcích, oddílech či klubech. Třeba si ani neuvědomují, že se něco užitečného učí, ale každá aktivita má pro ně výchovný a vzdělávací smysl. Také vedoucí oddílů, dobrovolníci i profesionálové pracující s dětmi a mládeží se na tuto odpovědnou činnost připravují, absolvují různé vzdělávací kurzy, získávají zkušenosti a důležité kompetence praxí. Ty jim pak mohou být užitečné nejen v osobním životě, ale také při získání zaměstnání.

Tato sada sebeevaluačních nástrojů může posloužit jako průvodce procesem poznávání kompetencí získaných díky aktivitám s dětmi a mládeží (ať již v pozici aktivních účastníků a členů sdružení či pracovníků organizací) a rádce, jak se dále rozvíjet a jak kompetence „přeložit“ do jazyka potenciálních zaměstnavatelů. Základem sebepoznání „přidané hodnoty“ na trhu práce je kvalitní sebeevaluace, tedy strukturované zamyšlení se nad sebou samým z mnoha možných úhlů. Pomocí otázek, na které hledáte odpovědi, pomocí sběru „důkazů o praxi“, díky nimž si skládáte své osobní portfolio, tím vším si vytváříte soubor argumentů, jež lze využít při svém představování budoucím zaměstnavatelům. A právě tato publikace nabízí možné cesty k sebepoznání. Při jejím vytváření autoři využili také podkladů ze zahraničí (např. v Nizozemsku vyvinutý systém „Valuation of Prior Learning“ – Zhodnocování předchozího učení) a upravili je pro české prostředí. Tento sebeevaluační nástroj naleznete ve sborníku v podobě volně vloženého letáku. Vedle zahraničních příkladů byl v rámci projektu „Klíče pro život“ vytvořen také domácí nástroj posilující cestu k uznávání neformálního vzdělávání, tzv. Osobní kompetenční portfolio. Informace o něm najdete v poslední kapitole této publikace a na http://www.nidm.cz/okp.

Individuální projekt národní „Klíče pro život – Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání“ realizuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy spolu s Národním institutem dětí a mládeže a je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vlasta Kohoutová, PR specialistka projektu Klíče pro život

Publikováno v: Školství, Obecné


Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Velkým kladem je přístup do školní matriky a ke všem dalším školním datům prostřednictvím uživatelského jména a hesla z jakéhokoli počítače připojeného k internetu.

Mgr. Václav Vávra

ZŠ MUDr. Emílie Lukášové a Klegova, Ostrava-Hrabůvka

Zobrazit další...