28

Filosofická fakulta UK v Praze pořádá letní kurz „Léto s FF UK“ a odborné stáže „24 hodin s FF UK“ pro nadané žáky středních škol se zájmem o humanitní vědy.

Kurz „Léto s FF UK“ se uskuteční ve dnech 27. až 30. 8. 2012 v prostorách hlavní budovy FF UK. Účastníci se seznámí se základy vědecké práce v humanitních oborech, jak efektivně studovat a pracovat s odbornou literaturou či jakým způsobem psát vědecké práce.

Odborná stáž „24 hodin s FF UK“ proběhne od 3. 9. do 4. 12. 2012 na vybraných katedrách a ústavech FF UK. Žákům bude přiblíženo prostředí fakulty, dále si budou moci vyzkoušet roli vysokoškolského studenta, setkat se s vědeckými osobnostmi oboru, popř. se pod dohledem zapojit do vědecko-výzkumné činnosti.

Podmínkou účasti na obou akcích je statut žáka SŠ i pro školní rok 2012/2013. O přijetí na základě prokazatelného zájmu uchazeče rozhodnou zástupci kateder. Uzávěrka přihlášek je 30. 6. 2012.

Zdroj: MŠMT
Publikováno v: Školství, Instituce


Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

V době distanční výuky je Škola OnLine výborným prostředkem k zadávání domácích úkolů a testů.

Mgr. Jaroslava Studničková
Základní škola v Chotěšově

Zobrazit další...