29

Na webovém semináři „Připravujeme se na nový školní rok“ zazněly od účastníků dotazy, které pravděpodobně řeší více uživatelů aplikace Škola OnLine - Katedra. Odpovědi na ně proto shrnujeme v tomto článku. Pokud jste se semináře nemohli zúčastnit, můžete si též prohlédnout video věnující se této problematice.

 

Když provedu převod, mám stále přístup k datům z aktuálního školního roku?
Ano, do minulých let se můžete kdykoliv přepnout kliknutím na odkaz reprezentující školní rok, který naleznete vpravo nahoře v aplikaci.

 

Proč není možné vytisknout katalogové za minulé školní roky?

Problém s tiskem katalogových listů za minulá léta je následující: vybírat data lze pouze dle aktuálních položek, takže je problém vybrat např. třídu dle následujícího kritéria „4. A z roku 2010“, ale jednotlivě dle jmen samozřejmě katalogové listy tisknout lze.

 

K jakému datu ukončit vzdělávání žákům 9. ročníků na základní škole?

Cituji z nápovědy “Odchod ze třídy k datu: (datum, kdy je žák/student naposledy žákem/studentem v dané třídě) - den, měsíc, rok odchodu žáka/studenta ze třídy. Pokud žák ZŠ ukončí studium v průběhu školního roku (přestup na jinou ZŠ, úmrtí apod.), stanoví se toto datum ke dni odchodu, např. odejde-li žák 15.2, ukončí se mu k tomuto dni studium na škole. V případě, že žák ZŠ odchází ze školy na konci školního roku a úspěšně ukončil základní vzdělávání, nebo žák, který splnil povinnou školní docházku a nepokračuje v základním vzdělávání, přestává být žákem školy 30. června příslušného školního roku. Žák ZŠ, který byl přijat ke vzdělávání ve střední škole, je považován za žáka základní školy do 31. srpna příslušného školního roku. Více informací viz v § 54. Pokud žák SŠ ukončí studium v průběhu školního roku (přestup na jinou SŠ, úmrtí apod.), stanoví se toto datum ke dni odchodu, např. odejde-li žák 1.4, ukončí se mu k tomuto dni studium na škole. Jestliže žák SŠ úspěšně složil maturitní/závěrečnou zkoušku, přestává být žákem školy dnem následujícím po dni, v němž úspěšně vykonal maturitní/závěrečnou zkoušku. Pokud byl žák SŠ připuštěn k maturitní/závěrečné zkoušce, kterou absolvoval neúspěšně, přestává být žákem školy k 30. 6. Další informace viz § 72 a dále.“

Ukončení tedy záleží na tom, zdali daný žák pokračuje ve studiu na střední škole nebo nikoliv.Dobrý den, pokud dojde k velké změně (skoro v každé třídě budou změněni žáci), je nutné třídy převádět, není lepší uskutečnit nové složení v následujícím roce.

Na to nelze odpovědět obecně. Záleží na posouzení dané konkrétní situace a hranice, kdy se vyplatí a kdy ne, bude velmi individuální. Pokud budete váhat, zavolejte nám na hotline, pomůžeme Vám se rozhodnout vzhledem k Vaší konkrétní situaci.

 

Jak je možno zařídit, aby se zachovala čísla z třídního výkazu z minulého roku? Vždy se nám to nějak přečísluje.

Přímo v průvodci na převod dat na nový školní rok je možnost ponechat původní čísla ve třídním výkazu. Stačí jen tuto možnost při převodu zaškrtnout.

 

Jak převádět žáky posledních ročníků, kteří budou maturovat na podzim? Ukončit se nedají a převádět je do nové třídy nelze.

Správné postup je ten, že dané žáky ukončíte s tím, že jim nastavíte kód ukončení na hodnotu „ukončení vzdělávacího programu bez předepsané zkoušky“. Až v září zkoušku úspěšně vykoná, ukončí se mu vzdělávání podruhé, tentokrát s kódem ukončení „Úspěšné absolvování“.

 

Mohl byste prosím vysvětlit význam dvou polí na Uzávěrce třídního učitele: Pochvaly a jiná ocenění a Celkové slovní hodnocení. Pokud chci, aby se nějaká pochvala objevila na vysvědčení, je nutno ji zkopírovat do dolního okna Celkové hodnocení. K čemu tedy složí to okno Pochvaly a jiná ocenění? Děkuji za vysvětlení.

Pravděpodobně používáte neaktuální vzor vysvědčení, který nereflektuje rozdělení evidence pochval a celkového slovního hodnocení. Doporučujeme vytvořit si aktuální kopii, u ní vše funguje bez jakéhokoliv kopírování.

 

Kde je k dispozici na webu nebo v helpu stručný průvodce k přechodu na nový školní rok?

Informace můžete nalézt v uživatelské příručce. K dispozici je Vám i videonápověda věnující se převodu dat na nový školní rok.
 

Jak se aplikace zachová, pokud budu spojovat dvě třídy do jedné - budu tam mít pak pomíchaná čísla v třídním výkazu?

Přímo při převodu lze třídy spojit a samozřejmě přečíslovat. Číslo ve třídním výkazu by mělo jednoznačně identifikovat žáka v rámci třídy, proto by mělo být napříč třídou unikátní.

 

Bude provoz vaší hotline v průběhu prázdnin nějak omezen?

Na rozdíl od ostatních školských informačních systémů v České republice u nás žádným způsobem podpora omezena nebude. Naši odborní konzultanti jsou Vám připraveni pomoci každý pracovní den v době od 8.00 do 16.00.

 

Chystají se nějaké semináře i na další školní rok?

Koncem prázdnin připravujeme seminář pro nové učitele. Počet míst je omezen, registrujte se proto již nyní a rezervujte si potřebná místa. Samozřejmě plánujeme i další akce.Videozáznam z webináře "Připravujeme se na nový školní rok"

Publikováno v: Škola OnLine


Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Školní informační systém Škola OnLine je uživatelsky velmi přívětivý. I méně počítačově gramotní uživatelé se s ním bez problémů sžili během několika málo dnů.

David Švarc
Základní škola Martina Luthera v Plzni

Zobrazit další...