19

Na základě doporučení pracovní skupiny pro revizi státních maturit je ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Fiala připraven prosadit změny státní maturitní zkoušky pro období 2013 a 2014.

Maturitní zkouška bude mít nadále společnou, neboli státní část, ale ta bude mít od roku 2013 jen jednu úroveň u všech zkoušek. Nebude tady žádné dělení na základní a vyšší úroveň jako v uplynulých dvou letech,“ vysvětluje ministr Petr Fiala.

Současný model, který obsahuje povinnou zkoušku z českého jazyka a literatury a výběr mezi cizím jazykem a matematikou, by měl být fixován následující dva roky 2013 a 2014. Společná část maturit nebude rozšířena o další předměty, jak uvádí školský zákon v současné podobě.

Zkouška z českého jazyka a literatury má mít nadále tři části. Didaktický test bude stejně jako nyní centrálně zadáván i hodnocen Cermatem. Ale písemná práce i ústní část zkoušky by měly být hodnoceny na školách. Jejich způsob zadávaní a hodnocení bude upraven vyhláškou a metodikou.

Zkoušky z cizích jazyků a matematiky by měly zůstat ve stávající podobě, to znamená stejné jako v roce 2012. U matematiky doporučila pracovní skupina rozšířit didaktický test o větší počet otevřených úloh a navýšit čas před začátkem zkoušky.

Nově by měl žák obdržet maturitní vysvědčení co nejdříve po úspěšném složení poslední zkoušky. Harmonogram přezkumného řízení má být nastaven tak, aby žák, který v rámci přezkumného řízení z maturitní zkoušky prospěl, obdržel vysvědčení nejdéle před zápisem na vysokou školu.

Ministr rovněž poděkoval členům pracovní skupiny pro revizi maturit za jejich práci. „Několikrát jsem řekl, že princip mé práce ve vedení ministerstva je činit systematické a promyšlené kroky, rozhodovat se na základě odborných posouzení a získat pro svá rozhodnutí širší odbornou veřejnost. Pokládám proto za logické a správné respektovat doporučení expertů z pracovní skupiny a děkuji jim,“ dodal ministr Fiala.

Zdroj: MŠMTVstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Škola OnLine je kvalitně vytvořený a propracovaný program, který směřuje přímo k potřebám školy.

Jana Chrtková
Soukromá střední škola podnikatelská - ALTMAN, s.r.o.

Zobrazit další...