29

Jedním z výstupů klíčové aktivity Uznávání neformálního vzdělávání projektu „Klíče pro život – Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání“ je vydání sborníku s názvem „Kompetence v neformálním vzdělávání“. Tematicky je zaměřen na oblast kompetencí a jejich rozvíjení u dětí a mládeže i u pracovníků pracujících s dětmi a mládeží v oblasti neformálního vzdělávání.

Publikace, jejíž elektronická verze je dostupná na webových stránkách projektu (www.kliceprozivot.cz) nebo zde, čtenáře postupně provede problematikou neformálního vzdělávání, představí kompetenční přístup ve vzdělávání a seznámí s pojmem klíčové kompetence.  Autoři v ní popisují způsob, jakým lze pracovat s klíčovými kompetencemi při tvorbě vzdělávacího programu nebo vzdělávací aktivity a při jejich závěrečné evaluaci. Text je doplněn příklady, jak s touto problematikou pracují realizátoři projektu Klíče pro život, ať už se jedná o pojetí klíčových kompetencí, o otázku minimálních kompetenčních profilů nebo o systém záznamu a vyhodnocování rozvoje kompetencí účastníků vzdělávání.

Sborník je určen pedagogickým pracovníkům středisek volného času, školních družin, školních klubů a pracovníkům pracujícím s dětmi a mládeží v nestátních neziskových organizacích, kteří se aktivně věnují vzdělávání, ať již jako vedoucí kroužků či oddílů. Může jim posloužit jako inspirativní příklad i jako zdroj zajímavých informací posilující pochopení tohoto tématu.

Národní projekt „Klíče pro život – Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání“ realizuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy spolu s Národním institutem dětí a mládeže a je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vlasta Kohoutová, PR specialistka projektu Klíče pro život

Publikováno v: Školství, Obecné


Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Pro vedení školy je jednoduché provádět kontrolu docházky, hodnocení a probrané učivo u jednotlivých žáků nebo celých tříd.

Mgr. Karolína Žáková
SSUPŠ - Zámeček

Zobrazit další...