31

Kam s ním? Tuto nerudovskou otázku si klade nejeden rodič, jen co jeho ratolest dosáhne školního věku. Kam s dětmi, aby se „nezabydlely“ v partě vandalů? Komu je svěřit? Dá se pro děti nalézt to pravé, co jim pomůže k rozvoji jejich osobnosti? A čím se vlastně naše děti ve volném čase zabývají? Je vůbec nějaký rozdíl mezi dětmi, které chodí do kroužků a oddílů, a těmi, jež sedí doma a „plácají se“ od ničeho k ničemu?

Na tyto otázky přinesl odpovědi sociologický výzkum na téma Zdroje informací a kritéria při výběru volnočasových aktivit dětí školního věku a jsou shrnuty v publikaci „Já chci do oddílu aneb jak si děti a rodiče vybírají kroužky a oddíly“.

Cílem výzkumu, který proběhl v rámci projektu „Klíče pro život – Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání“, bylo zjistit, jakým způsobem jsou vlastně vybírány volnočasové aktivity pro děti školou povinné, tedy šesti až patnáctileté. Výzkum měl zároveň objasnit, jakou roli při výběru činností hraje rodina, podle čeho se rodiče rozhodují při volbě volnočasových aktivit svých dětí, proto byl zacílen v první řadě na rodiče. Výzkumníci se také snažili přijít na kloub tomu, jak samotné organizace zájmového a neformálního vzdělávání děti získávají. Šetření proběhlo metodou řízených standardizovaných osobních rozhovorů (face to face) a zúčastnilo se jej 611 rodičů dětí ve věku 6–15 let. Jaká hlavní zjištění přineslo, se můžete podívat na adrese http://userfiles.nidm.cz/file/KPZ/KA1-vyzkumy/Jun_chci_do_odduslu-web.pdf. Kompletní zpráva o celém výzkumu je k dispozici na adrese http://www.vyzkum-mladez.cz/zpravy/1236593581.pdf.

Národní projekt „Klíče pro život – Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání“ realizuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy spolu s Národním institutem dětí a mládeže a je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vlasta Kohoutová, PR specialistka projektu Klíče pro život

Publikováno v: Školství, Obecné


Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Obsluha Školy OnLine je snadná a intuitivní, což kvitují všichni učitelé bez rozdílu věku.

Jana Chrtková
Soukromá střední škola podnikatelská - ALTMAN, s.r.o.

Zobrazit další...