04

Ministr školství Petr Fiala se rozhodl na základě procesního auditu učinit ve svém resortu personální změny. Cílem je zdokonalit fungování úřadu a zlepšit komunikaci mezi jednotlivými útvary za účelem lepších služeb pro veřejnost.

Dojde k zúžení řídicí struktury MŠMT o 4 pozice vrchních ředitelů sekcí a 10 míst ředitelů odborů a na základě jednání s Evropskou komisí bude zavedena samostatná organizační struktura spravujícího orgánu pro oba operační programy EU, které má MŠMT ve své působnosti.

 

Více informací naleznete na stránkách MŠMTVstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Školní informační systém Škola OnLine je uživatelsky velmi přívětivý. I méně počítačově gramotní uživatelé se s ním bez problémů sžili během několika málo dnů.

David Švarc
Základní škola Martina Luthera v Plzni

Zobrazit další...