09

Jako třídní učitelé jistě pravidelně hlídáte, aby vám žáci řádně odevzdali omluvenky za své absence. Stejně tak z každodenní praxe víte, že někteří žáci jsou nedisciplinovaní a nosí omluvenky se značným zpožděním, a vy tak zbytečně ztrácíte čas listováním v papírové třídní knize a zjišťováním hříšníků.

S elektronickou třídní knihou ve Škole OnLine a její funkcí Omlouvání absence je naopak dohledání dosud neomluvených vyučovacích hodin velmi jednoduché a snadné. Na formuláři okamžitě vidíte seznam žáků, kteří vám mají dodat omluvenku, a v jaké dny a vyučovací hodiny nebyli ve škole přítomni.

A když už vám žák přinese omluvenku, proč nevyužít tohoto formuláře i k omluvení jeho absence? Vše opět snadno a především rychle.Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Školní informační systém Škola OnLine je uživatelsky velmi přívětivý. I méně počítačově gramotní uživatelé se s ním bez problémů sžili během několika málo dnů.

David Švarc
Základní škola Martina Luthera v Plzni

Zobrazit další...