11

Ze zprávy České školní inspekce vyplývá, že počet žáků zařazených v programech upravujících vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením se od školního roku 2009/2010 snížil o 8,6 %, a to díky implementaci legislativy České republiky zaručující rovný přístup a podmínky ve vzdělávání. Do té doby bylo kritizováno nadměrné zařazování dětí do programů speciálního vzdělávání.

ČŠI dále konstatovala, že se zvyšuje snaha škol zařazovat romské děti do hlavního vzdělávacího proudu. Zároveň se zaměřila na povinnost škol přednostně zajistit vzdělávání žáků bez lehkého mentálního postižení v běžných základních školách.

Pokud má být žák zařazen do vzdělávacího programu pro žáky se zdravotním postižením, musí dát k takovému zařazení souhlas jeho zákonný zástupce. Toto nařízení platí již od 1. září 2011. V praxi se však vyskytují případy, kdy rodiče nechtějí své dítě převést do hlavního vzdělávacího proudu, přestože tento krok doporučuje školské poradenské zařízení.

 

Zdroj: MŠMTVstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Škola OnLine je kvalitně vytvořený a propracovaný program, který směřuje přímo k potřebám školy.

Jana Chrtková
Soukromá střední škola podnikatelská - ALTMAN, s.r.o.

Zobrazit další...