18

Společnost CERMAT obdržela celkem 8.148 žádostí o přezkoumání výsledků a průběhu maturitní zkoušky v jarním termínu. 5.185 případů, tedy 85 %, se vztahovalo na výsledky hodnocení písemných prací z českého jazyka v základní úrovni obtížnosti. 1.770 žádostí, tj. 67 %, se týkalo didaktického testu z matematiky v základní úrovni.

Ke všem případům vypracoval CERMAT oponentní posudek a v 540 (6,63 %) z nich vydal kladné rozhodnutí.

Zdroj: MŠMTVstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Pro vedení školy je jednoduché provádět kontrolu docházky, hodnocení a probrané učivo u jednotlivých žáků nebo celých tříd.

Mgr. Karolína Žáková
SSUPŠ - Zámeček

Zobrazit další...