29

Od 1. září 2012 začíná platit novela vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání, která se věnuje např. počtu vyučovacích hodin a přestávkám mezi nimi, plnění PŠD v zahraničí nebo slovnímu hodnocení.

 

Realizované změny:

 • možnost zkrátit některé desetiminutové přestávky nejméně na 5 minut a přestávku mezi dopoledním a odpoledním vyučováním nejméně na 30 minut
 • povinnost pro školy zajistit dozor nad žáky v době polední přestávky, kdy žáci již nejsou ve školní jídelně
 • zrušení povinnosti zkoušek v kmenové ZŠ v ČR při plnění povinné školní docházky v zahraničí
 • zrušení povinnosti základních škol vydávat žákům výstupní hodnocení na konci 9. ročníku nebo při podání přihlášky na víceletou střední školu
 • zvýšení nejvyššího počtu hodin v dopoledním vyučování na 1. stupni, aby žáci nemuseli mít odpolední vyučování (výhoda pro dojíždějící žáky)
 • rozšíření možností organizace základní plavecké výuky (určuje pouze celkový rozsah na 1. stupni ZŠ)
 • možnost dokončení výuky volitelného nebo nepovinného předmětu, jestliže počet žáků ve skupině klesne pod 7 žáků
 • možnost přizpůsobit výuku ve třídách pro jazykovou přípravu cizinců podle jejich potřeb a možností školy
 • možnost při použití slovního hodnocení hodnotit výsledky vzdělávání žáka na konci 1. pololetí souhrnně za všechny předměty bez hodnocení po jednotlivých předmětech
 • možnost doplnění klasifikace výsledků vzdělávání žáka v jednotlivých předmětech a chování žáka slovním hodnocením, které bude obsahovat i hodnocení klíčových kompetencí
 • stanovení přesné formulace na vysvědčení v případě, kdy je žák nehodnocen nebo uvolněn z výuky

Zdroj: MŠMTVstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Program je spolehlivý, ale i přesto v případě nejasností jsou tvůrci vždy ochotni ihned poradit a vyřešit problém.

Jana Chrtková
Soukromá střední škola podnikatelská - ALTMAN, s.r.o.

Zobrazit další...