01

Vážené uživatelky, vážení uživatelé Školy OnLine,

vítáme vás po prázdninách opět ve škole a přejeme všem pedagogům, žákům i rodičům hodně úspěchů, sil a nadšení v začínajícím školním roce 2012/2013. Zároveň doufáme, že i nadále bude pro vás práce se systémem Škola OnLine příjemná a nápomocná. My se o to budeme snažit ze všech sil.

Ve školním roce 2012/2013 usedne v základních školách do školních lavic 808,7 tisíc žáků, z toho 488 tisíc na 1. stupni a 320,7 tisíc na 2. stupni. Na víceletá gymnázia a konzervatoře odejde 11 % žáků základních škol.

Do středních škol bylo přijato 104,9 tisíc žáků, jejich celkový počet bude dosahovat 428,1 tisíc. Na gymnázia přijde 22,7 tisíc nových žáků, jejich celkový počet dosáhne 130,2 tisíc. Na ostatní obory středního vzdělání s maturitní zkouškou bude přijato 48,4 tisíc žáků a jejich celkový počet dosáhne 199,3 tisíc. Na obory středního vzdělání a středního vzdělání s výučním listem nastoupí 33,8 tisíc žáků (celkem 98,6 tisíc).

Úspěšnost uchazečů v 1. kole přijímacího řízení byla stejná jako v loňském školním roce, tedy 86 – 87 %.Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Se Školou OnLine jsme spokojeni, protože došlo k úspoře času, papírů a energie, kterou můžeme věnovat podstatnějším záležitostem.

Mgr. Jaroslav Jirásko
Základní škola K.V.Raise, Lázně Bělohrad

Zobrazit další...