30

Školní informační systém Škola OnLine se i po celý školní rok 2011/2012 rozvíjel a přinášel svým uživatelům nové funkce a možnosti. Následující článek Vám poskytne stručný nástin těch nejdůležitějších novinek zapracovaných v uplynulém školním roce. Při jejich realizaci jsme vycházeli z požadavků škol a zároveň jsme reagovali na legislativní změny. Ve školním roce 2012/2013 jsme nadále otevření přijímat vaše návrhy na vylepšení systému Škola OnLine. A již nyní víme, že je nač se těšit...

Vybrané změny realizované ve školním roce 2011/2012

Aplikace Katedra nově upozorňuje rozvrháře na případnou kolizi v rozvrhu a suplování, např. na výuku více předmětů v jedné místnosti nebo kdy má být učitel zároveň na dvou místech.

Pokud škola organizuje přijímací zkoušky přes systémy organizací SCIO, nebo CERMAT, má možnost načíst do aplikace Katedra výsledky jednotlivých testů přijímacích zkoušek.

Vyšší odborné školy mohou přes formulář „Export dat uchazečů VOŠ pro ÚIV“ získat datový soubor s individuálními údaji o uchazečích, který pak dále předávají na ÚIV.

Systém Škola OnLine umožňuje sestavit i výkaz Z 2-01, který shromažďuje údaje o uchazečích ve školní družině/klubu. Přidána byla též podpora výkazu S 5-01 o přihlášených a přijatých uchazečích do 1. ročníku denní formy vzdělávání ve středních školách a konzervatořích

Pokud žák koná více komisionálních zkoušek, již mu nemusíte vypisovat každou zvlášť, ale stačí ji nakopírovat stiskem jednoho tlačítka. Stejný mechanismus byl zaveden i u opakujících se školních akcí.

Úpravou v aplikaci Katedra jsme docílili toho, že poznámky v třídní knize již nemusejí být spjaty s konkrétní vyučovací hodinou nebo učitelem, ale lze je zapsat i jakýmkoliv učitelem v rámci přestávky.

Při úspěšném odeslání záznamu o úrazu na ČŠI je do systému Škola OnLine doručeno potvrzení o přijetí záznamu, a to zobrazením data a času.

U oddělení školní družiny/klubu je možné specifikovat formu provozu oddělení, a to ranní/odpolední/ranní i odpolední.

Vysoké školy mají v aplikaci Akademie nově dostupnou agendu pro správu krátkodobých studijních pobytů. Evidovat je možné příjezdy zahraničních studentů na studijní pobyt i výjezdy českých studentů na zahraniční vysoké školy. Údaje z evidence studijních pobytů jsou též předávané v rámci sběru dat matrik studentů.Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Velkým kladem je přístup do školní matriky a ke všem dalším školním datům prostřednictvím uživatelského jména a hesla z jakéhokoli počítače připojeného k internetu.

Mgr. Václav Vávra

ZŠ MUDr. Emílie Lukášové a Klegova, Ostrava-Hrabůvka

Zobrazit další...