14

V podzimním zkušebním termínu 2012 bylo vykonáno 17,6 tisíc zkoušek formou didaktických testů. Z celkového počtu přihlášených (21,5 tis.) tak k didaktickým testům přišlo více než 4/5 přihlášených (81,6 %).

V řádném termínu (většinou ti, kteří nebyli připuštěni k maturitní zkoušce v jarním termínu) bylo vykonáno 8,8 tis. zkoušek, opravných zkoušek (žák se na jaře účastnil, ale neuspěl) bylo 8,6 tis. Zbývající část tvořily zkoušky náhradní, tedy v případě, kdy se žák nemohl jarního termínu účastnit zejména ze zdravotních důvodů.

Podzimního testu z matematiky základní obtížnosti se účastnilo nejvíce žáků – 8,3 tis. z celkově 9,4 tis. přihlášených. Test z matematiky tak představoval téměř polovinu všech podzimních testů (47 %). Druhým nejfrekventovanějším „podzimním“ předmětem byl český jazyk a literatura v základní úrovni obtížnosti (5,1 tis. žáků z 6,8 tis. přihlášených). Test z angličtiny, resp. němčiny základní úrovně obtížnosti pak konalo 3,1 tis., resp. tisícovka žáků.

 Celkově u didaktických testů neuspěla více jak třetina těch, kteří ke zkoušce přišli (33,7 %). Z celkového počtu přihlášených podzimních zkoušek však úspěchem skočilo pouze 54 %. Téměř 46% hrubá neúspěšnost je srovnatelná s loňským rokem. Z celkového počtu 21,5 tis. přihlášených zkoušek se 3,9 tis. nekonalo a dalších 5,9 tis. skončilo nezdarem.

 Nejméně úspěšní byli podzimní maturanti z matematiky. Čistá neúspěšnost činila 55,8 %, z celkového počtu přihlášených však zkoušku udělalo pouze 39 %. Druhá nejmenší úspěšnost byla zaznamenána v případě němčiny. Z téměř tisícovky přihlášených zkoušku úspěšně složily pouze 2/3 (čistá neúspěšnost těch, kteří se ke zkoušce dostavili, je více než jedna třetina). Test z angličtiny základní obtížnosti úspěšně vykonalo 70 % přihlášených a 81 % těch, kteří se ke zkoušce dostavili.

Test z českého jazyka a literatury v základní úrovni úspěšnosti vykonalo úspěšně 66 % přihlášených, tj. téměř 90 % těch, kteří se ke zkoušce dostavili.

Neúspěšnost podle toho, zda žáci konali první či druhou zkoušku

Nejhůře u testů dopadli ti, kteří konali zkoušku podruhé, tj. konali zkoušku v opravném termínu. Opravnými testy nepošla téměř polovina žáků (48 % těch, kteří testy konali, a 50 % těch, kteří se k opravným zkouškám přihlásili).

Žáci, kteří nebyli na jaře k maturitní zkoušce připuštěni, tj. konali na podzim zkoušku v řádném termínu, úspěšně zvládli 80 % konaných testů. Z celkového počtu přihlášených testů v řádném termínu však jde pouze o 56 %. Platí tedy, že pokud se žák k maturitnímu testu nakonec propracoval, většinou jej vykonal úspěšně.

 

Převzato z: CERMATVstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Intuitivní systém pro komplexní správu školních dat s lidským přístupem.

Ing. Martin Kocman

Základní škola a mateřská škola Jaroslava Seiferta, Praha 3

Zobrazit další...