18

Již 1. října 2012 se rozběhne další individuální sběr dat o žácích základních, středních škol a konzervatoří a o uchazečích vyšších odborných škol. Na předání a kontrolu dat budou mít školy čas pouze do pondělí 15. října. Ověřit správnost dat však můžete již nyní!

Školy, které využívají pro vedení školní matriky aplikaci Katedra, mohou již dnes využít jejích širokých kontrolních mechanismů a odhalit případné chyby v evidenci. S kontrolou dat jim pomůže formulář „Export ze školní matriky pro MŠMT“ z menu „Administrace – Export dat“. Po stisknutí tlačítka „Zkontrolovat“ dojde ke zpracování dat a vyhodnocení jejich správnosti. V případě zjištění chyb je zobrazen též přehledný výpis o zjištěných nedostatcích.

Data o uchazečích vyšších odborných škol je možné získat přes formulář „Export uchazečů VOŠ pro MŠMT“. Nejprve je však nutné doplnit v evidenci uchazečů informace týkající se například zápisu. V opravě případných chyb ale opět pomůže formulář pro export dat, který nabízí též funkci vizualizace dat. Škola tak může i v tomto případě jednoduše dohledat potenciální nesrovnalosti v evidenci.

Nenechávejte přípravu a kontrolu dat až na poslední chvíli. Relevantnost dat můžete díky bohatým kontrolním mechanismům ověřit již nyní přímo ve školním informačním systému Katedra. Zda se do výkazu správně vykazují všichni žáci, prosím, ověřte v předstihu na zkušebním serveru MŠMT.

Podobnější informace ke sběru dat ze školní matriky můžete nalézt v uživatelské příručce. S případnými dotazy se pak můžete obrátit na pracovníky odboru statistiky MŠMT (matrika@msmt.cz)  a zákaznickou podporu aplikace Katedra.Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Škola OnLine je kvalitně vytvořený a propracovaný program, který směřuje přímo k potřebám školy.

Jana Chrtková
Soukromá střední škola podnikatelská - ALTMAN, s.r.o.

Zobrazit další...